Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bạn Có Biết? Thẻ Xanh Mỹ Không Phải Luôn Có Chữ Ký Trên Thẻ

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Có khá nhiều người bất ngờ khi biết được thông tin này. Thực tế là thẻ Xanh (hay còn được gọi là Thẻ Thường Trú Nhân) không phải luôn bao gồm chữ ký của chủ sở hữu trên thẻ.
Lý do của việc này là trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi có thể miễn trừ yêu cầu chữ ký cho một số người nhất định, chẳng hạn như trẻ em ở độ tuổi dưới sự bảo trợ và các cá nhân có vấn đề thể chất mà không thể cung cấp một chữ ký trên thẻ.

Kể từ tháng 2 năm 2015, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã bãi miễn yêu cầu chữ ký cho người nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên như là cư dân hợp pháp vĩnh viễn sau khi có visa nhập cư ở nước ngoài từ một Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ.

Khi USCIS phát hành thẻ Xanh mà không có một chữ ký, thẻ sẽ đề chữ “Chữ ký Bãi Miễn” ở mặt trước mặt sau của thẻ ngay nơi một chữ ký thông thường sẽ được đặt.
Thẻ xanh là tài liệu chính thức do Cục Di Trú và Quốc Tịch Mỹ (USCIS) phát hành xác định rằng chủ sở hữu thẻ là một thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Các thẻ này cũng là bằng chứng để nhận dạng và giấy phép làm việc.
Tham khảo Mẫu thẻ thường trú không có chữ ký:
Thẻ xanh Hoa Kỳ không luôn luôn có chữ ký trên thẻ
(Cre: USCIS)