THỜI GIAN XÉT DUYỆT ĐƠN I-526 CÓ ĐANG CHẬM LẠI ? Kỳ 1


News

THỜI GIAN XÉT DUYỆT ĐƠN I-526 CÓ ĐANG CHẬM LẠI?

Kỳ 1: Nhìn lại thời gian xét duyệt đơn I-526

Cục Di trú Mỹ – USCIS ngày 29/01/2018 gửi thông tin về thời gian xét duyệt hồ sơ định cư EB-5 cho tháng 11/2017. Theo đó Cục Di Trú đang xét duyệt đơn I-526 Đơn định cư dạng đầu tư EB-5 có Ngày Ưu tiên (Priority Date) (hay Ngày đã nhận hồ sơ (Received Date)) trước ngày 12/12/2015. Như vậy thời gian chờ trung bình của nhà đầu tư EB-5 cho hồ sơ  I-526 là 23.6 tháng.

Nếu so với thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 của tháng 10/2017 thì thời gian chờ của tháng 11/2917 tăng lên 0.3 tháng. Còn nếu so với thời gian xét duyệt hồ sơ của tháng 2/2017 thì thời gian chờ tăng lên đến 5.9 tháng.

THỜI GIAN XÉT DUYỆT ĐƠN I-526 CÓ ĐANG CHẬM LẠI ? Kỳ 1

(Nguồn Cục Di Trú Mỹ USICS)

 

Xét về khung thời gian xét duyệt bộ đơn I-526 trung bình 24 tháng thì thời gian xét duyệt hiện tại của Cục Di trú Mỹ vẫn đang nằm trong là tiến độ cho phép.

Vậy thì thử điểm qua các nguyên nhân có thể làm thời gian xét duyệt bộ đơn I-526 kéo dài gần 6 tháng so với tháng 2/2017 là gì?

(Kỳ 2: Các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt đơn I-526)

 

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!