Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Vợ/Chồng Của Đương Đơn Chính Có Cần Thẩm Định Bằng Cấp Theo Chuẩn Canada Không?

Nhận tin tức mới
Vợ/Chồng Của Đương Đơn Chính Có Cần Thẩm Định Bằng Cấp Theo Chuẩn Canada Không?
06/04/2017

Câu hỏi: Nộp đơn theo chương trình trình độ cao liên bang thì Vợ/chồng của đương đơn chính có cần thẫm định bằng cấp theo chuẩn Canada để được tính điểm không?

Kornova trả lời:

Nộp đơn theo chương trình trình độ cao liên bang, để được tính điểm cho phần trình độ học vấn của người phối ngẫu thì Vợ/chồng của đương đơn chính có cần thẫm định bằng cấp theo chuẩn Canada nếu học có bằng cấp từ nước ngoài.

Ứng viên có trình độ học vấn của Canada không cần phải thẫm định bằng cấp, trừ khi họ nộp thêm các chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài để hỗ trợ thêm cho hồ sơ di trú của họ.

Quá trình thẩm định bằng cấp ECA sẽ giúp xác định xem chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài là xác thực và tương đương với chứng chỉ bằng cấp hoàn thành ở Canada. Đối với các ứng viên tiềm năng, thẩm định bằng cấp ECA có thể mang lại một sự hiểu biết thực tế về việc bằng cấp giáo dục nước ngoài của họ có thể được công nhận như thế nào ở Canada.

Tính đến ngày 17 Tháng 4,  2013, bốn tổ chức đã được chỉ định của Bộ trưởng để thực hiện việc cung cấp báo cáo thẩm định bằng cấp giáo dục  (ECA) cho mục đích di cư đến Canada theo chương trình FSWP. Các tổ chức khác có thể được CIC chỉ định  trong tương lai. Các tổ chức được chỉ định là: