Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Vì Sao Các Phê Duyệt Đơn Của  Chương Trình EB5 Trung Tâm Khu Vực Chậm Lại Thời Gian Qua?

Nhận tin tức mới
25/09/2021

Năm 2020 và năm 2021 là 2 năm có nhiều biến động cho các nhà đầu tư EB-5. Lý do đầu tiên là vì đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình xử lý hồ sơ. Tiếp theo đó, từ ngày 30/0 6/2021, chương trình EB-5 Trung Tâm Khu Vùng tạm hết hạn và chưa chính thức gia hạn tại thời điểm này. 

Sở di trú và nhập tịch Mỹ (USICS) là cơ quan xét duyệt các hồ sơ đinh cư EB-5. Hiện tại có gần 13.000 đơn I-526 “đang chờ xử lý” tính đến cuối tháng 6/2021. Trong quý 3 năm tài chính 2021, USCIS chỉ xử lý 727 đơn I-526. Đây là quý thứ 3 liên tiếp có số lượng hồ sơ I-526 xét duyệt giảm.

USCIS đã thông báo sẽ ngưng thụ lý các hồ sơ I-526 đầu tư gián tiếp qua Trung tâm Vùng trong thời gian Chương trình EB5 Trung tâm Vùng hết hiệu lực. Nghĩa là, phần lớn trong số lượng đơn I-526 tồn đọng này sẽ đợi cho đến khi Quốc hội ủy quyền lại Chương trình mới tiếp tục được thụ lý.

Cùng với sự sụt giảm hồ sơ I-526, các đơn I-829 ( xoá bỏ điều kiện thẻ Xanh) cũng bị giảm số lượng xét duyệt. Các viên chức USCIS hiện tại hầu như chỉ xử lý các đơn Eb-5 trực tiếp trong lúc này khi đang chờ đợi các thông tin về việc gia hạn mới chương trinh EB-5 Trung Tâm Vùng.

Điều này cũng xảy ra với việc phê duyệt các Đơn chấp thuận hồ sơ dự án Mẫu I-924. Các Trung Tâm Khu Vực không thể được chấp thuận là trung tâm khu vực nếu không có chương trình EB-5 Trung Tâm Vùng.

Các chuyên gia EB5 đang có các dự đoán về việc chương trình EB5 Trung Tâm Khu Vực sẽ được gia hạn trong thời gian sắp tới đây và có mức đầu tư duy trì 500.000 USD chỉ trong ngắn hạn (khoảng 3 tháng) cho lần gia hạn ngắn đến cuối tháng 12/2021.

Ngoài ra các chuyên gia cũng dự đoán thêm 1 tin vui là nếu chương trình EB-5 Trung Tâm khu vực gia hạn thì ngày ưu tiên trong lịch thị thực Mỹ hàng tháng sẽ chuyển sang HIỆN TẠI (current) có nghĩa là hết tồn đọng hồ sơ và giảm thời gian chờ.

Các gia đình quan tâm đến hồ sơ định cư Mỹ diện không cần người thân bảo lãnh và mong muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch định cư Mỹ cho cả gia đình có thể tìm hiểu và bắt tay thực hiện hồ sơ EB5 ngay để đảm bảo được các yếu tố như:

  • Độ tuổi an toàn cho con đi kèm trong hồ sơ định cư của gia đình.
  • Quy trình và thủ tục của hồ sơ EB5 vẫn ổn định và chưa có thay đổi vì trong tương lai có thể sẽ trở nên khó thực hiện thành công hơn.
  • Thực hiện đầu tư sớm đảm bảo vị trí ưu tiên xét duyệt hồ sơ sớm.

Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có uy tín đảm bảo an toàn thẻ Xanh và an tâm nhận hoàn vốn đầu tư.

Để được tư vấn chi tiết về giải pháp và định hướng hồ sơ EB5 , vui lòng liên hệ văn phòng Kornova. 

Tel:  (028)38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm vào đây

(Cre: IMI Daily)

Xem thêm