Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

USCIS Nâng Thời Gian Gia Hạn Tình Trạng Thường Trú Nhân Lên 24 Tháng Đối Với Người Nộp Đơn I-829

Nhận tin tức mới
USCIS Nâng Thời Gian Gia Hạn Tình Trạng Thường Trú Nhân Lên 24 Tháng Đối Với Người Nộp Đơn I-829
08/09/2021

Tin vui Cục Di trú Mỹ (USCIS) cho các nhà đầu tư EB5 có Thẻ Xanh Mỹ có điều kiện về việc chuẩn bị nộp bộ đơn I-829 xin gỡ bỏ điều kiện Thẻ Xanh.

Thông thường, khi Thẻ Xanh có điều kiện của các nhà đầu tư EB5 sắp hết hạn, họ sẽ nộp bộ đơn I-829 lên USCIS để xin gỡ bỏ tình trạng này, và chuyển từ Thẻ Xanh 02 năm sang Thẻ Xanh 10 năm. Sau khi hoàn tất việc nộp bộ đơn, nhà đầu tư sẽ nhận được một biên nhận xác nhận hồ sơ đã được ghi nhận vào hệ thống của USCIS. Biên nhận này là xác nhận việc gia hạn tình trạng Thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư EB5.

Tin vui là từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, USCIS sẽ nâng thời gian gia hạn tình trạng Thường trú nhân có điều kiện từ 18 tháng lên 24 tháng cho những người nộp đơn nộp những mẫu đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc xóa bỏ các điều kiện về tình trạng Thường trú nhân (I- 829) hoăc yêu cầu xóa bỏ điều kiện cư trú (I-751).  Việc thay đổi thời gian gia hạn tình trạng Thường trú nhân từ 18 thành 24 tháng được USCIS thông báo với mục đích phù hợp với thời gian xử lý hiện tại cho hai loại đơn I-829 và I-751, với số lượng đơn nhận được đã tăng lên đáng kể trong  năm qua.

Nhà đầu tư nộp mẫu đơn I-829 yêu cầu gỡ bỏ điều kiện tình trạng Thường trú nhân sẽ có thêm 24 tháng gia hạn sau khi Thẻ Xanh hết hạn

Những thường trú nhân có điều kiện nộp các đơn I-829 hoặc đơn I-751 sẽ nhận được một thông báo biên nhận. Biên nhận này cùng với đơn I-551 (Thẻ Thường trú hoặc Thẻ Xanh) được xem như là bằng chứng về việc tiếp tục duy trì tình trạng Thường trú nhân đến 24 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ xanh. Quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trong khi hồ sơ của họ vẫn đang chờ USCIS thụ lý. Những nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu gỡ bỏ điều kiện về tình trạng Thường trú nhân trước ngày 04 tháng 09, và những hồ sơ đang chờ xử lý sẽ được USCIS cấp một thông báo biên nhận mới. Và những nhà đầu tư này cũng sẽ được áp dụng theo quy định mới này, có nghĩa họ được tiếp tục gia hạn tình trạng Thường trú nhân sau 24 tháng kể từ ngày Thẻ Xanh hết hạn. 

(Cre: USCIS.gov)

Các gia đình mong muốn sở hữu thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình liên hệ ngay Kornova để được tư vấn về các chương trình định cư Mỹ  hợp pháp và an toàn mà không cần người bảo lãnh.

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com