Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tự Bảo Vệ Trực Tuyến

Nhận tin tức mới
Tự Bảo Vệ Trực Tuyến
01/12/2017

Nếu bạn là người di dân đến Mỹ hoặc có ý định định cư hoặc xin thị thực cư trú ở Mỹ, điều quan trọng là bạn phải thực hiện các bước để tự bảo vệ thông tin của mình phổ biến trên mạng internet.

Bạn nên cân nhắc việc xem xét đóng các tài khoản phương tiện truyền thông xã hội hoàn toàn để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo mật.

Tài khoản phương tiện truyền thông xã hội có thể được theo dõi bao gồm Facebook, Twitter, Instagram và những tài khoản tương tự.

Nếu bạn cần sử dụng mạng xã hội như một phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể tránh sử dụng tên đầy đủ của mình trên mạng xã hội và cân nhắc cẩn thận những gì bạn đăng tải trên mạng xã hội.

Lưu ý: Bạn Không bao giờ nên sử dụng ngôn ngữ gây hấn hoặc đăng tải bất cứ điều gì về những gì có thể được hiểu là hành vi phạm tội.