Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Trong Hoàn Cảnh Đặc Biệt, Có Thể Gia Hạn Ngày Nhập Cư Canada Được Không?

Nhận tin tức mới
Trong Hoàn Cảnh Đặc Biệt, Có Thể Gia Hạn Ngày Nhập Cư Canada Được Không?
26/06/2013

Câu hỏi: Trong Hoàn Cảnh Đặc Biệt, Có Thể Gia Hạn Ngày Nhập Cư Canada Được Không?

Trả lời: Nói chung, ngày hết hạn của thị thực thường trú được xác định bằng ngày kiểm tra y tế đã được thực hiện. Kiểm tra y tế chỉ có giá trị một năm. Như vậy, văn phòng Visa sẽ chỉ có thể cho phép gia hạn kéo dài sau khi mở lại hồ sơ của người nộp đơn và yêu cầu tiến hành kiểm tra y tế mới.

Đây sẽ là một quá trình rất khó khăn cho một văn phòng Visa, và khả năng có được chấp nhận gia hạn là khá thấp. Người nộp đơn sẽ cần phải chứng minh một lý do rất thuyết phục để Văn phòng thị thực đồng ý chấp nhận yêu cầu gia hạn.