Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Nghe Nói Rằng Một Số Nhà Ngoại Giao Canada Ở Nước Ngoài Hiện Đang Đình Công. Điều Này Sẽ Ảnh Hưởng Đến Ứng Dụng Di Trú Của Tôi Không?

Nhận tin tức mới
Tôi Nghe Nói Rằng Một Số Nhà Ngoại Giao Canada Ở Nước Ngoài Hiện Đang Đình Công. Điều Này Sẽ Ảnh Hưởng Đến Ứng Dụng Di Trú Của Tôi Không?
04/07/2013

Câu hỏi: Tôi Nghe Nói Rằng Một Số Nhà Ngoại Giao Canada Ở Nước Ngoài Hiện Đang Đình Công. Điều Này Sẽ Ảnh Hưởng Đến Ứng Dụng Di Trú Của Tôi Không?

Trả lời: Trang web Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) nói rõ: “Công đoàn Hiệp hội chuyên nghiệp của cán bộ ngoại giao (PAFSO) hiện đang tham gia đình công.

Thành viên công đoàn PAFSO có trách nhiệm thụ lý đơn xin thị thực đã rời khỏi các văn phòng tại Canada và ở nước ngoài ” Trang web nói thêm rằng” Bất cứ ai nộp đơn xin thị thực nên dự đoán sự chậm trễ và nộp hồ sơ của họ càng sớm càng tốt trước khi cần nếu có thể. “Các báo cáo dường như để chỉ ra rằng sẽ có sự chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ nhập cư, tuy nhiên họ không nói rõ những sự chậm trễ này sẽ là bao lâu.