Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Mắc Bệnh Tiểu Đường. Tôi Không Thể Được Chấp Nhận Y Tế Để Nhập Cư Canada Phải Không?

Nhận tin tức mới
Tôi Mắc Bệnh Tiểu Đường. Tôi Không Thể Được Chấp Nhận Y Tế Để Nhập Cư  Canada Phải Không?
14/11/2013

Câu hỏi: Tôi Mắc Bệnh Tiểu Đường. Tôi Không Thể Được Chấp Nhận Y Tế Để Nhập Cư Canada Phải Không?

Trả lời:

CIC sẽ xem xét một ứng viên được xem là không được nhập cư vì lý do y tế nếu tình trạng sức khỏe của họ nếu:

  • (a) gây nguy hiểm cho xã hội nói chung, hoặc
  • (b) tạo ra nhu cầu chi dùng quá nhiều vào hệ thống y tế của Canada.

Bệnh tiểu đường không gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng, vì nó không phải là một bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của mỗi đương đơn cần đánh giá riêng, và tùy thuộc vào chẩn đoán vào lúc đó và hoàn toàn có khả năng đương đơn không thể được chấp nhận nhập cư nếu bệnh tiểu đường của họ dự kiến ​​sẽ tạo ra nhu cầu chi dùng quá nhiều từ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada.