Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Được Biết Có Rất Nhiều Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá”, Chi Phí Dịch Vụ Rất Rẻ So Với Các Công Ty Lớn Và Uy Tín. Liệu Có Sự Mạo Hiểm Nào Khi Sử Dụng Các Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá” Này Không?

Nhận tin tức mới
Tôi Được Biết Có Rất Nhiều Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá”, Chi Phí Dịch Vụ Rất Rẻ So Với Các Công Ty Lớn Và Uy Tín. Liệu Có Sự Mạo Hiểm Nào Khi Sử Dụng Các Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá” Này Không?
14/01/2012

Câu hỏi: Tôi Được Biết Có Rất Nhiều Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá”, Chi Phí Dịch Vụ Rất Rẻ So Với Các Công Ty Lớn Và Uy Tín. Liệu Có Sự Mạo Hiểm Nào Khi Sử Dụng Các Dịch Vụ Tư Vấn “Giảm Giá” Này Không?

Trả lời: Sự mạo hiểm không nằm ở chỗ họ đưa ra các dịch vụ “giảm giá” cho bạn, tuy nhiên có hai vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bạn:

1. Các dịch vụ này có đủ khả năng để thụ lý hồ sơ của bạn không?
Ngoài việc được thừa nhận hợp pháp, các dịch vụ này cũng cần có các nguồn để cập nhật thông tin mới nhất về các luật di trú hiện hành. Việc đã từng thụ lý thành công hồ sơ trong quá khứ không đơn giản có nghĩa là sẽ tiếp tục đảm bảo thành công trong tương lai hoặc hồ sơ của bạn sẽ được thụ lý thành công khi các luật về di trú thay đổi liên tục.

2. Việc hồ sơ của bạn thất bại trong lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng nộp đơn trong tương lai. Đặc biệt đối với tỉnh bang New Brunswick, nếu hồ sơ bạn thất bại ở giai đoạn phỏng vấn, bạn phải đợi tối thiểu hai năm trước khi bắt đầu nộp đơn định cư mới. Trong khoảng thời gian 2 năm mà bạn phải chờ đợi, các luật về di trú chắc chắn có thay đổi, vì vậy không có gì đảm bảo rằng trong tương lai hồ sơ của bạn vẫn còn có thể đáp ứng được các điều kiện (có thể đã thay đổi) của chương trình. Đương đơn không nên xem chuyện nộp đơn xin định cư Canada chỉ là “thử vận may”. Một tư vấn viên giỏi sẽ cẩn thận suy xét tình trạng hồ sơ của bạn và đưa ra một kế hoạch cụ thể nhằm ngăn ngừa bất kì rủi ro trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn.

Khách hàng chu đáo sẽ đánh giá cẩn thận hai vấn đề nêu trên và sẽ cân nhắc với các khoản mà khách hàng cảm thấy được “giảm” tại một “dịch vụ giảm giá”.