Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Đọc Thông Tin Trên Website Thấy Có Thể Tải Các Mẫu Đơn Trực Tuyến Để Nộp Vào Các Chương Trình Định Cư Canada Và Không Cần Phải Sử Dụng Dịch Vụ Của Luật Sư Hoặc Thành Viên Của Csic (Canadian Society Of Immigration Consultants – Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada)

Nhận tin tức mới
Tôi Đọc Thông Tin Trên Website Thấy Có Thể Tải Các Mẫu Đơn Trực Tuyến Để Nộp Vào Các Chương Trình Định Cư Canada Và Không Cần Phải Sử Dụng Dịch Vụ Của Luật Sư Hoặc Thành Viên Của Csic (Canadian Society Of Immigration Consultants – Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada)
14/01/2012
Câu hỏi: Tôi Đọc Thông Tin Trên Website Thấy Có Thể Tải Các Mẫu Đơn Trực Tuyến Để Nộp Vào Các Chương Trình Định Cư Canada Và Không Cần Phải Sử Dụng Dịch Vụ Của Luật Sư Hoặc Thành Viên Của Csic (Canadian Society Of Immigration Consultants – Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada)
Trả lời: Vâng. Vì Canada rất tôn trọng quyền tự do cá nhân, luật pháp không ngăn cấm các đương đơn có thể tự đại diện cho chính họ. Đây là luật áp dụng trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực di trú. Tuy nhiên, thực tế thì rất ít người thành công khi họ tự đại diện cho chính họ. Vì họ thiếu kinh nghiệm và sự am hiểu về các luật di trú, và quan trọng hơn hết là họ không có được các lời khuyên đáng tin cậy từ các chuyên gia. Đó cũng là những lợi thế của các luật sư và thành viên Hiệp hội Tư vấn Di trú Canada – Họ có mạng lưới rộng khắp của những người có kinh nghiệm, có thể tìm lời khuyên từ các thành viên khác trong Hiệp hội Tư vấn Di trú Canada, các luật sư về di trú và thậm chí từ những người nguyên là các viên chức di trú.
Tuy nhiên, luật pháp nghiêm cấm các đại diện có thu phí mà không phải là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Di trú Canada hoặc các luật sư về di trú được thừa nhận.
Canada chỉ cho phép các luật sư về di trú hoặc thành viên của Hiệp hội Tư vấn Di trú Canada có danh tiếng làm đại diện có thu phí. Các dịch vụ có thu phí không phải là một trong hai nhóm trên được liệt kê vào nhóm các dịch vụ tư vấn “ma”. Các dịch vụ tư vấn “ma” này là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Không giống như trước đây, trong tương lai, tuy hồ sơ nhập cư của bạn được chấp thuận thành công bằng cách sử dụng các dịch vụ tư vấn “ma”, tình trạng nhập cư của bạn vẫn có thể gặp rắc rối mặc dù bạn đã nhập cư đến Canada.
Hãy bảo vệ chính mình bằng cách thường xuyên cập nhật thông tin. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ trang web sau: http://www.csic-scci.ca/