Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Có Thẻ Thường Trú Tại Mỹ (Thẻ Xanh). Tôi Có Cần Visa Hay Một ETA Đến Thăm Canada Không Hoặc Tôi Có Thể Sử Dụng Thẻ Xanh Của Tôi Thôi Không?

Nhận tin tức mới
Tôi Có Thẻ Thường Trú Tại Mỹ (Thẻ Xanh). Tôi Có Cần Visa Hay Một ETA Đến Thăm Canada Không Hoặc Tôi Có Thể Sử Dụng Thẻ Xanh Của Tôi Thôi Không?
13/08/2015

Câu Hỏi: Tôi Có Thẻ Thường Trú Tại Mỹ (Thẻ Xanh). Tôi Có Cần Visa Hay Một ETA Đến Thăm Canada Không Hoặc Tôi Có Thể Sử Dụng Thẻ Xanh Của Tôi Thôi Không?

Trả lời: Là một người có thẻ xanh của Mỹ, bạn không cần phải có thị thực du lịch để đến Canada. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2016, bạn sẽ cần một phê duyệt nhập cảnh điện tử (ETA) nếu bạn có kế hoạch để bay đến Canada.

Tại biên giới Canada, bạn sẽ cần phải xuất trình:

  • Thẻ Xanh của bạn,
  • Hộ chiếu hợp lệ của bạn. Lưu ý: không phải là một hộ chiếu Mỹ.

Nếu bạn đi du lịch bằng đường hàng không, nhân viên dịch vụ biên giới cũng sẽ yêu cầu xác minh ETA của bạn.

Canada đã đưa ra yêu cầu mới này, được biết đến như là một Phê duyệt nhập cảnh điện tử -Electronic Travel Authorization điện tử (ETA), đối với cho các công dân nước ngoài được miễn thị thực khi bay đến Canada. Quy định này trở thành bắt buộc áp dụng từ 15 tháng 3, 2016. ngoại lệ bao gồm công dân Mỹ và du khách với một thị thực hợp lệ.