Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tôi Có Bị Phạt Không Nếu Tôi Nhập Cảnh Ở Một Tỉnh Bang Khác So Với Tỉnh Bang Liệt Kê Trong Đơn Xin Nhập Cư Canada Của Tôi?

Nhận tin tức mới
Tôi Có Bị Phạt Không Nếu Tôi Nhập Cảnh Ở Một Tỉnh Bang Khác So Với Tỉnh Bang Liệt Kê Trong Đơn Xin Nhập Cư Canada Của Tôi?
04/03/2014

Câu hỏi: Tôi Có Bị Phạt Không Nếu Tôi Nhập Cảnh Ở Một Tỉnh Bang Khác So Với Tỉnh Bang Liệt Kê Trong Đơn Xin Nhập Cư Canada Của Tôi?

Trả lời: Nếu bạn đã nộp đơn theo một chương trình nhập cư được quản lý bởi một chính quyền tỉnh bang của Canada hay Mỹ, như Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Quebec và các chương trình đề cử tỉnh bang ( PNPs ), bạn đã được lựa chọn dựa trên ý định của bạn để an cư trong tỉnh bang mà bạn đã nộp đơn. Nếu bạn không nhập cư tại tỉnh bang này, bạn có thể bị nghi vấn về tính xác thực của tuyên bố ý định của bạn về việc an cư và bị xác định là không đủ điều kiện nhập cư Mỹ hay Canada.

Trong trường hợp xấu nhất , bạn có thể bị buộc tội đã trình bày sai ý định của mình trong bộ đơn di trú ban đầu của bạn , có thể làm bạn mất thẻ thường trú nhân của bạn.Nếu bạn đã nộp đơn theo đúng điều kiện của Chương trình nhập cư liên bang, chẳng hạn như các Chương trình nhân viên có tay nghề liên bang hoặc Chương trình Kinh nghiệm Canada, nghĩa vụ của bạn khác với các chương trình tỉnh bang. Các chương trình liên bang yêu cầu bạn có ý định định cư tại một tỉnh bang khác ngoài Quebec, nhưng không yêu cầu bạn cam kết một tỉnh bang cụ thể nào.

Tất cả các thường trú nhân có quyền tự do di chuyển theo quy định và điều kiện nhập cư Mỹ tại Điều lệ của Quyền và Tự do của Mỹ. Tự do di chuyển là quyền cư trú và theo đuổi cuộc sống của bạn trong bất kỳ tỉnh bang nào của Mỹ. Hãy ghi nhớ rằng sự lựa chọn chương trình nhập cư của bạn có thể quyết định tỉnh bang nơi bạn bước đầu cư trú, nhưng việc này không hạn chế sự tự do di chuyển của bạn một khi bạn là một thường trú nhân.