Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thường Trú Nhân Ở Bên Ngoài Canada Cần Làm Gì Khi Thẻ Thường Trú (PR) Hết Hạn ?

Nhận tin tức mới
Thường Trú Nhân Ở Bên Ngoài Canada Cần Làm Gì Khi Thẻ Thường Trú (PR) Hết Hạn ?
25/10/2021

Những Thường trú nhân Canada có thể rời khỏi Canada trong một thời gian. Nếu muốn quay lại Canada, họ phải xuất trình thẻ Thường trú nhân (PR) nhằm xác nhận tình trạng PR của họ. Nhưng nếu Thường trú nhân Canada đang ở ngoài Canada, và thẻ PR của họ hết hạn, họ sẽ cần làm gì?

Hầu hết các thẻ PR tồn tại trong 05 năm, mặc dù một số thẻ tồn tại ít hơn. Nếu thẻ PR hết hạn, điều đó không có nghĩa là một người đã mất tư cách Thường trú nhân. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là họ không thể sử dụng thẻ của mình để vào lại Canada, trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là họ nhập cảnh trở lại bằng ô tô riêng.

Một người chỉ có thể đăng ký thẻ PR từ bên trong Canada. Điều này có nghĩa là nếu một người ở bên ngoài Canada khi thẻ PR của họ hết hạn, họ không thể đăng ký thẻ mới. Thay vào đó, họ có tùy chọn đăng ký Chứng từ Du lịch Thường trú nhân (PRTD). Nếu PRTD được chấp thuận, Thường trú nhân Canada sau đó có thể sử dụng PRTD để vào lại Canada. PRTD thường có giá trị trong vòng 06 tháng sau khi được cấp và chỉ có thể được sử dụng một lần. Ngay sau khi Thường trú nhân quay lại Canada, họ nên đăng ký cấp lại thẻ PR.

Thường trú nhân Canada có thể nộp đơn xin cấp PRTD trực tiếp hoặc trực tuyến

Để đăng ký PRTD, Thường trú nhân phải có tình trạng PR của Canada và phải ở ngoài Canada. Chi phí để đăng ký PRTD là $50 CAD. Thông thường, một người nộp đơn xin PRTD qua đường bưu điện thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada (VAC) gần nhất. Trang web của chính phủ cung cấp danh sách các trung tâm VAC có thể tìm kiếm và các nguồn tham khảo khác dành cho Thường trú nhân ở nước ngoài.

Do COVID-19, một số VAC không chấp nhận đơn đăng ký PRTD. Một số VAC thậm chí có thể bị đóng hoàn toàn. Chính phủ cung cấp một danh sách các VAC và những dịch vụ nào được cung cấp tại đây. Nếu Thường trú nhân không thể gửi đơn đến VAC, họ có thể nộp đơn trực tuyến. Trong cả hai trường hợp nộp trực tiếp hoặc trực tuyến. Thường trú nhân phải gửi hộ chiếu gốc của họ như một phần của đơn đăng ký. Họ có thể được gọi để phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn trực tuyến. Nếu đơn đăng ký thành công, họ sẽ nhận được PRTD dưới dạng là một phần mềm trên hộ chiếu. Hiện tại không có khung thời gian xét duyệt và thụ lý chung cho việc cấp PRTD.

(Cre: CIC News)

Xem thêm: