Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Có Quốc Tịch Nước Ngoài Và Việc Sử Dụng 02 Hộ Chiếu Khi Làm Thủ Tục Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Nhận tin tức mới
Thông Báo Có Quốc Tịch Nước Ngoài Và Việc Sử Dụng 02 Hộ Chiếu Khi Làm Thủ Tục Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam
28/06/2018

Câu hỏi: Theo cháu được biết hiện nay pháp luật Việt Nam đã chấp nhận công dân Việt Nam có hai quốc tịch, nhưng cháu có vài thắc mắc về những quy định khi sử dụng 2 hộ chiếu lúc nhập và xuất cảnh Việt Nam như sau:

1. Phải làm gì khi công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài được cấp thêm quốc tịch nước ngoài? Cháu có cần thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại về việc có thêm 1 quốc tịch?

2. Sau khi đã có 2 quốc tịch rồi cháu muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc để có thể gần gia đình hơn nên cháu có thể làm như sau không:

– Khi cháu xuất cảnh từ nơi cháu mới được cấp quốc tịch nước ngoài ( ví dụ là Úc) thì cháu dùng hộ chiếu Úc, đến khi về đến Việt Nam, cháu nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam (vẫn còn giá trị sử dụng đến năm 2018).

– Đến khi cháu muốn đi du lịch Châu Âu hoặc các nước khác thì cháu có thể sử dụng hộ chiếu Việt Nam để xuất cảnh rồi sau chuyến đi cháu lại nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam? Dĩ nhiên trong quá trình cháu đi du lịch thì cháu sẽ sử dụng hộ chiếu Úc để tiện cho việc đi lại vì không cần Visa.

Gửi bởi Nhan Ban

Câu trả lời có tính chất tham khảo:

Câu hỏi của bạn liên quan đến hai vấn đề như sau:

1. Vấn đề thông báo có quốc tịch nước ngoài

Điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có quy định về trách nhiệm thông báo có quốc tịch nước ngoài của công dân Việt Nam như sau:

“1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.

2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy định tại khoản 1 Điều này hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

3. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài”.

Như vậy, trong vòng 02 năm kể từ khi bạn được nhập quốc tịch Úc, bạn phải thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Úc biết và ghi lại thông tin này theo đúng quy định.

2. Vấn đề sử dụng 02 Hộ chiếu (Hộ chiếu nước ngoài & Hộ chiếu Việt Nam) khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 136 nêu trên, hộ chiếu phổ thông được coi là một trong các giấy tờ được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có quy định: “Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới”.

Như vậy, trường hợp hộ chiếu Việt Nam của bạn vẫn còn giá trị sử dụng đến năm 2018 thì bạn có thể sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam mà không phải xin visa. Bạn phải tuân thủ đúng mục đích nhập cảnh và làm thủ tục khai báo tạm trú với công an cấp xã nơi bạn đến cư trú.

Ngoài ra, như bạn trình bày, bạn có cả hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Úc còn giá trị sử dụng. Do đó, về nguyên tắc, khi xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai hộ chiếu mà thôi. Có nghĩa là:

– Nếu bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì khi xuất cảnh cũng phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam (không cần Visa).

– Nếu bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Úc thì bạn cũng phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Úc và tất nhiên là phải có visa xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Úc cấp.

– Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu này và xuất cảnh bằng hộ chiếu khác thì bị coi là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Do đó, nếu bạn có Hộ chiếu Việt Nam có giá trị sử dụng đến năm 2018 thì bạn nên sử dụng Hộ chiếu này khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại Việt Nam.

Link tham khảo câu trả lời