Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Điểm Áp Dụng Tuổi Con Phụ Thuộc 22 Tuổi Của Hồ Sơ Canada

Nhận tin tức mới
Thời Điểm Áp Dụng Tuổi Con Phụ Thuộc 22 Tuổi Của Hồ Sơ Canada
13/09/2017

Câu hỏi: Khi nào sẽ thay đổi giới hạn tuổi tối đa của trẻ em phụ thuộc theo các chương trình định cư Canada? Sự thay đổi chính xác là gì?

Trả lời: Đầu năm 2017, chính phủ Canada tuyên bố sẽ tăng tuổi tối đa của một đứa trẻ phụ thuộc có thể được đưa vào đơn xin nhập cư vào Canada.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2017, trẻ em phụ thuộc dưới 22 tuổi có thể được đưa vào đơn định cư cùng gia đình. Các quy định hiện hành đặt giới hạn tuổi tối đa dưới 19 tuổi.

Thay đổi sắp tới đánh dấu sự trở lại của chính sách đã được thực hiện trước năm 2014. Định nghĩa về trẻ em phụ thuộc được áp dụng cho trẻ em được bao gồm trong đơn xin thường trú Canada thông qua các chương trình kinh tế, gia đình và tị nạn / nhân đạo.