Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Qui Trình Cấp Lại Thị Thực

Nhận tin tức mới
17/04/2014
Theo thông tin chính thức từ Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 1/04/2014, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại thị thực nộp trực tiếp tại Lãnh sự quán.  Tất cả các hồ sơ xin cấp lại thị thực phải nộp bằng đường bưu điện thông qua Bưu điện Việt Nam.  Quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn tại địa chỉ:  www.ustraveldocs.com/vn