Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sự Khác Biệt Giữa Thành Phố Và Tỉnh Bang Tại Canada Như Thế Nào?

Nhận tin tức mới
Sự Khác Biệt Giữa Thành Phố Và Tỉnh Bang Tại Canada Như Thế Nào?
14/01/2012

Câu hỏi: Sự Khác Biệt Giữa Thành Phố Và Tỉnh Bang Tại Canada Như Thế Nào?

Kornova trả lời: Sự định nghĩa của thành phố và tỉnh bang tại Canada có thể gây hiểu lầm cho những người nước ngoài, thực chất, nó khá đơn giản.

TỈNH BANG: 1 VÙNG ĐẤT RẤT RỘNG LỚN, BAO GỒM NHIỀU THÀNH PHỐ VÀ THỊ TRẤN.
THÀNH PHỐ: 1 VÙNG ĐẤT NHỎ NƠI CÓ MẬT ĐỘ DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC HƠN.

Không giống như ở Việt Nam, tại Canada, tất cả các thành phố lớn đều trực thuộc một tỉnh bang – bao gồm các thành phố lớn và thủ đô. Mỗi tỉnh bang đều có một thủ đô, một vài thành phố lớn và rất nhiều các thị trấn, ngoại ô. Một số các thành phố nổi tiếng của Canada trực thuộc các tỉnh bang như sau:

Thành phố,Tỉnh bang

Ottawa , Ontario
Toronto, Ontario
Vancouver, British Columbia
Calgary, Alberta
Edmonton, Alberta
Saskatoon, Saskatchewan
Winnipeg, Manitoba
Montreal, Quebec
Quebec City, Quebec
Moncton, New Brunswick
Fredericton, New Brunswick
Halifax , Nova Scotia