Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sau Khi Được Cấp Visa Du Lịch, Thời Gian Chậm Nhất Để Nhập Cảnh Mỹ Được Tính Như Thế Nào?

Nhận tin tức mới
09/05/2017

Câu hỏi : Sau khi được cấp tourist visa, thời gian chậm nhất để nhập cảnh Mỹ được tính như thế nào?

Trả lời từ U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City: Bạn có thể nhập cảnh Mỹ bất cứ ngày nào trong thời hạn visa được cấp trước khi visa Mỹ đó hết hạn.