Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Sau khi được cấp tourist visa, thời gian chậm nhất để nhập cảnh Hoa Kỳ được tính như thế nào?

Nhận tin tức mới
09/05/2017

Câu hỏi : Sau khi được cấp tourist visa, thời gian chậm nhất để nhập cảnh Hoa Kỳ được tính như thế nào?

Trả lời từ U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City Bạn có thể nhập cảnh Hoa Kỳ trước khi visa Mỹ hết hạn.