Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sau Khi Được Cấp Visa Du Lịch, Thời Gian Chậm Nhất Để Nhập Cảnh Mỹ Được Tính Như Thế Nào?

Nhận tin tức mới
Sau Khi Được Cấp Visa Du Lịch, Thời Gian Chậm Nhất Để Nhập Cảnh Mỹ Được Tính Như Thế Nào?
09/05/2017

Câu hỏi : Sau khi được cấp tourist visa, thời gian chậm nhất để nhập cảnh Mỹ được tính như thế nào?

Trả lời từ U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City: Bạn có thể nhập cảnh Mỹ bất cứ ngày nào trong thời hạn visa được cấp trước khi visa Mỹ đó hết hạn.