Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Sau bao lâu nhà đầu tư được xin nhập quốc tịch Mỹ?

Nhận tin tức mới
21/04/2017

Trong 2 năm đầu tiên, nhà đầu tư cần phải gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh để nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Sau 05 năm kể từ khi thẻ xanh được cấp, nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.