Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sau Bao Lâu Nhà Đầu Tư Được Xin Nhập Quốc Tịch Mỹ?

Nhận tin tức mới
Sau Bao Lâu Nhà Đầu Tư Được Xin Nhập Quốc Tịch Mỹ?
21/04/2017

Câu hỏi: Sau Bao Lâu Nhà Đầu Tư Được Xin Nhập Quốc Tịch Mỹ?

Trả lời: Trong 2 năm đầu tiên, nhà đầu tư cần phải gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh để nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Sau 05 năm kể từ khi thẻ xanh được cấp, nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Quốc Tịch Mỹ