Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phí Thường Trú Nhân Canada Là Gì? Tại Sao Tôi Phải Trả Phí Này?

Nhận tin tức mới
Phí Thường Trú Nhân Canada Là Gì? Tại Sao Tôi Phải Trả Phí Này?
04/07/2013

Câu hỏi: Phí Thường Trú Nhân Là Gì? Tại Sao Tôi Phải Trả Phí Này?

Trả lời: Phí quyền thường trú nhân là phí mà người nộp đơn chính và (nếu có) người phối ngẫu đi kèm hoặc người sống chung không kết hôn phải trả trước khi họ có thể trở thành thường trú nhân của Canada.

Lệ phí này phải được chi trả trước khi Visa Thường Trú được ban hành. Tuy nhiên, chi phí này có thể được hoàn lại nếu người nộp đơn không thực sự nhập cư Canada và trở thành thường trú nhân.