Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Điểm Ưu Việt Của Dự Án EB5 Four Seasons Resort – Puerto Rico

Nhận tin tức mới
Những Điểm Ưu Việt Của Dự Án EB5 Four Seasons Resort – Puerto Rico
31/03/2015

Dự án Four Seasons Resort nhận được tiền phê chuẩn bộ chứng từ mẫu I-526 từ Cục di trú USCIS.

Đây là một phê chuẩn quan trọng đối với các dự án đầu tư định cư EB5. Việc phê chuẩn là bước tiền phê duyệt về dự án của Cục Di Trú Mỹ (USCIS); chứng minh dự án đáp ứng đủ điều kiện thu hút đầu tư EB5 theo qui định của Cục Di Trú.

Hai yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn dự án đầu tư EB5, cũng như hai vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm:

Nhận Thẻ Xanh định cư            Nhận hoàn vốn đầu tư

Những điểm ưu việt của dự án EB5 Four Seasons Resort - Puerto Rico - 1Những điểm ưu việt của dự án EB5 Four Seasons Resort - Puerto Rico - 2

Hai vấn đề này được giải quyết minh bạch trong dự án Four Seasons Resort

Nhận Thẻ Xanh định cư

Việc dự án Four Seasons Resort- Puerto Rico nhận được tiền phê chuẩn có nghĩa là Cục Di Trú đã phê chuẩn trên dự án và sẵn sàng cấp 230 Thẻ Xanh cho nhà đầu tư thông qua dự án

Nhận hoàn vốn đầu tư

Để bảo toàn việc hoàn vốn đầu tư, dự án góp 51% vốn và chỉ vay EB5 tỷ lệ 49% – đây là một tỷ lệ ở mức bảo toàn nhất so với các dự án trên thị trường. Dự án cam kết ưu tiên hoàn trả vốn cho nhà đầu tư EB5 trước khi chia cổ tức cho Đơn vị phát triển dự án.

Những điểm ưu việt của dự án EB5 Four Seasons Resort - Puerto Rico - 3

Dự án thu hút 49.5% vốn EB5 (115 triệu USD).

Vốn góp từ đơn vị phát triển chiếm 50.5% (117,450,000 USD) trong đó:

  • 15 triệu USD từ ưu đãi thuế du lịch.
  • 15 triệu USD từ ngân sách chính phủ Puerto Rico.
  • 5 triệu USD từ tập đoàn Four Seasons.
  • 82.45 triệu USD từ DLJ – đơn vị phát triển dự án.

Tính đến tháng 3/2015, hơn $75 triệu vốn đầu tư từ đơn vị phát triển đã đưa vào tiến trình xây dựng dự án

Dự án tự hào là lựa chọn hàng đầu của các đối tác và nhà đầu tư EB5 do các yếu tố an toàn và hiệu quả sau:

  1. Dự án đã nhận được Tiền Phê Duyệt từ Cục Di Trú, đây là yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro di trú
  2. 51% vốn từ đơn vị phát triển – tập đoàn tài chính DLJ, (một công ty tài chính lớn uy tín tại Wall Street với hơn 16 tỷ USD vốn tài sản),  tập đoàn khách sạn nổi tiếng Four Seasons and chính quyền Puerto Rico.
  3. Tiến trình xây dựng đang tiến hành, đây là yếu tố giảm thiểu rủi ro hoàn công.
  4. Tập đoàn tài chính DLJ đạt thành công và chưa bao giờ thất thoát vốn đầu tư, đây là yếu tố mang lại an toàn về hoàn vốn đầu tư EB5.
  5. Được chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, bao gồm 30 triệu USD đầu tư từ ngân sách chính phủ.