Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Four Seasons Resort Nhận Được Phê Chuẩn Từ Cục Di Trú Mỹ (USCIS)

Nhận tin tức mới
Dự Án Four Seasons Resort Nhận Được Phê Chuẩn Từ Cục Di Trú Mỹ (USCIS)
27/03/2015

Dự án Four Seasons Resort nhận được tiền phê chuẩn bộ chứng từ mẫu I-526 từ Cục di trú USCIS.

Đây là một phê chuẩn quan trọng đối với các dự án đầu tư định cư EB5. Việc phê chuẩn là bước tiền phê duyệt về dự án của Cục Di Trú; chứng minh dự án đáp ứng đủ điều kiện thu hút đầu tư EB5 theo qui định của Cục Di Trú.

Việc dự án Four Seasons Resort- Puerto Rico nhận được tiền phê chuẩn có ý nghĩa lớn đối với nhà đầu tư trong việc thẫm định và chọn dự án qua các khía cạnh:

 • Loại bỏ rủi ro di trú cho nhà đầu tư – vì dự án đã được phê chuẩn trên các tiêu chí chương trình và kế hoạch khả thi.
 • Tiết kiệm hơn 1 năm thời gian thụ lý hồ sơ – thúc đẩy nhanh tiến trình phê duyệt bộ đơn di trú của nhà đầu tư.
 • Mang lại 230 Thẻ Xanh cho các nhà đầu tư vào dự án.
 • Phê duyệt và Xác nhận tính khả thi của các nghiên cứu kinh tế, phê duyệt khu vực thu hút đầu tư (TEA) và mang lại giá trị thẫm định khả thi về dự án.

Tổng quan tài chính dự án

 • Tổng ngân sách dự án 232,450,000 USD.
 • Vốn đầu tư của dự án: 117,450,000 USD (51%).
  • 82.45 triệu USD từ DLJ
  • 15 triệu USD từ ưu đãi thuế
  • 15 triệu USD từ chính quyền bang
  • 5 triệu USD từ Four Seasons
 • Vay từ nhà đầu tư EB-5: 115 triệu USD (49%).
 • Số lượng suất đầu tư: 230 nhà đầu tư nhập cư.
 • Số lượng việc làm mới yêu cầu của chương trình EB-5: 2,300 việc làm (hoặc 10 việc làm trên mỗi suất đầu tư).
 • Dự đoán giám định số việc làm tạo ra: 3,268 việc làm (thặng dư 42%).

Tính đến tháng 3/2015, hơn75 triệu USD vốn đầu tư từ đơn vị phát triển đã đưa vào tiến trình xây dựng dự án

Dự án Four Seasons Resort nhận được tiền phê chuẩn từ Cục di trú - 2