Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kỳ Thi Quốc Tịch Canada

Nhận tin tức mới
Kỳ Thi Quốc Tịch Canada
05/07/2012

Hỏi: Các thông tin về bài thi quốc tịch Canada?

Trả lời: Kornova xin chia sẻ các thông tin về bài thi quốc tịch Canada để các anh chị thường trú nhân Canada có nhu cầu tham khảo.

Một người nhập cư có thể nộp đơn thi quốc tịch sau ba năm cư trú Canada. Đây là bước cuối cùng trong quá trình nhập cư.

Khác với quyền thường trú nhân, khi được nhập tịch, mọi người được quyền bỏ phiếu bầu cử và có hộ chiếu Canada. Tuy nhiên, theo một bài báo của Globe and Mail, ngày càng nhiều người mới nhập cư không vượt qua được kỳ thi quốc tịch kể từ khi chính phủ của thủ tướng Harper cải thiện các kỳ thi và đã làm cho kỳ ​​thi quốc tịch trở nên khó hơn. 

Trong năm 2010, đảng Bảo thủ Canada đã sửa đổi các bài thi, đòi hỏi một điểm số cao hơn để đậu – 15/20 thay vì 12/20 – và nhấn mạnh sự cần thiết phải nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và làm cho các câu hỏi về lịch sử Canada, bản sắc và giá trị khó khăn hơn. 

Những thay đổi này đã khiến một số cộng đồng người nhập cư gặp khó khăn nhiều hơn những người khác, theo thống kê tỷ lệ đậu quốc tịch lưu giữ tại Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada và qua trích lục của tuần báo Globe. Theo đó, tỷ lệ rớt gần như tăng gấp bốn lần từ mức gần 4% trong năm 2009 với tỷ lệ rớt năm ngoái gần 15%. Chẵng hạn như, gần một nửa số người nhập cư từ Afghanistan nộp đơn thi quốc tịch Canada năm ngoái đã rớt, so với tỷ lệ chỉ có 21% trong năm 2009. Đối với những người sinh ra ở Việt Nam, tỷ lệ rớt tăng từ 14,8% năm 2005 lên 41,2% năm ngoái.Trong khi đó, gần 2% số người nhập cư sinh ra ở Úc, Anh và Mỹ đã rớt. Giáo sư Phil Triadafilopoulos – khoa chính trị đại học Toronto cho rằng các câu hỏi trở nên khó hơn cộng với việc các vấn đề về hiểu ngôn ngữ làm cho các bài thi trở nên khó khăn hơn đối với những người nhập cư không đến từ các nước nói tiếng Anh. 

Dưới đây là một số câu hỏi mẫu cho bài thi Quốc tịch. (Câu trả lời phía bên dưới)

1. Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
a. Freedom of religion and freedom of speech.
b. Equality rights and to care for Canada’s heritage.
c. Basic freedoms and obey laws.
d. Aboriginal peoples’ rights and to volunteer.
2. From where does the name “Canada” come?
a. From the Inuit word meaning country.
b. From the French word meaning joining.
c. From the Métis word meaning rivers.
d. From “kanata”, the Huron-Iroquois word for village.

3. Who has the right to run as a candidate in federal elections?
a. Anyone.
b. A Canadian citizen who is 16 years old.
c. Any man who is at least 18 years old.
d. Any Canadian citizen who is at least 18 years old.

4. How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?
a. 56.
b. 96.
c. 1,024.
d. 42.

5. What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?
a. Buying a house and a TV.
b. Getting a job, taking care of one’s family and working hard in keeping with one’s abilities.
c. Doing laundry and keeping the house clean.
d. Study hard so you can earn enough money to take a vacation.

Đáp án:
1. A  2. D  3. D  4.B  5. B
Bạn có thể tải hướng dẫn bài thi ở đây study guide. Bạn có thể làm một bài thi thử ở đây here

(Theo Yahoo News)