Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhằm Mục Đích Nhập Cư Vào Canada, Thế Nào Được Coi Là Kinh Nghiệm Làm Việc Toàn Thời Gian?

Nhận tin tức mới
Nhằm Mục Đích Nhập Cư Vào Canada, Thế Nào Được Coi Là Kinh Nghiệm Làm Việc Toàn Thời Gian?
04/07/2013

Câu hỏi: Nhằm Mục Đích Nhập Cư Vào Canada, Thế Nào Được Coi Là Kinh Nghiệm Làm Việc Toàn Thời Gian?

Trả lời: Các quy định mới cho chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang chỉ ra rằng việc làm toàn thời gian là việc làm tương đương với ít nhất là 30 giờ mỗi tuần làm việc.