Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?

Nhận tin tức mới
13/10/2017

Nếu tôi có người phụ thuộc, người thân, hoặc bạn bè sống ở một nơi khác ở Canada, sẽ làm đơn của tôi bị từ chối tự động?
Trong Bản Tuyên Bố Cam kết đã nộp như là một phần của bộ đơn, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu rằng Manitoba chỉ chỉ định những cá nhân có ý định cư trú tại Manitoba cùng với các thành viên gia đình phụ thuộc của bạn. MPNP khuyến khích bạn chứng minh với MPNP rằng bạn sẽ đáp ứng yêu cầu này dù bạn có hoặc không có họ hàng, người thân, hoặc bạn bè ở một tỉnh khác. Ví dụ, nếu một người phụ thuộc đang học ở một tỉnh khác, bạn có thể xem xét việc chuyển trẻ em phụ thuộc vào một cơ sở giáo dục ở Manitoba để chứng tỏ cam kết với tỉnh bang. Có bạn bè hoặc người thân ở tỉnh khác không tự động làm cho một đơn xin được từ chối. Tuy nhiên, MPNP phải được thuyết phục rằng người nộp đơn sẽ không đến Canada và cư trú tại tỉnh nơi những người bạn hoặc họ hàng hiện đang ở. Bạn phải thuyết phục MPNP về sự chân thành của bạn trong việc chuyển đến cư trú ở Manitoba.
Theo Manitoba Immigration