Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?

Nhận tin tức mới
Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?
14/01/2012

Câu hỏi: Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?

Trả lời: Là một thường trú nhân, bạn sẽ có được tất cả các quyền hạn và lợi ích của một công dân Canada, bao gồm:

  • Nền giáo dục miễn phí cho các con của bạn (từ lớp 1 đến lớp 12)
  • Được trợ cấp giáo dục sau phổ thông (khoảng 50% so với các sinh viên quốc tế)
  • Được tự do sinh sống tại bất cứ nơi đâu trên đất nước Canada.
  • Có thể tìm việc làm (các chức vụ không liên quan đến chính quyền)
  • Có thể quản lý doanh nghiệp, mua bán đất đai và tài sản.
  • Bảo hiểm y tế miễn phí
  • Nếu đủ điều kiện, có thể nhận được bảo hiểm thất nghiệp và tiền trợ cấp cho trẻ em.
  • Có tất cả các quyền hạn và sự tự do như một công dân Canada, ngoại trừ quyền tự do bầu cử và tranh cử vào chính quyền.