Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?

Nhận tin tức mới
Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?
14/01/2012

Câu hỏi: Một Thường Trú Nhân Canada Sẽ Có Những Lợi Ích Nào?

Trả lời: Là một thường trú nhân, bạn sẽ có được tất cả các quyền hạn và lợi ích của một công dân Canada, bao gồm:

  • Nền giáo dục miễn phí cho các con của bạn (từ lớp 1 đến lớp 12)
  • Được trợ cấp giáo dục sau phổ thông (khoảng 50% so với các sinh viên quốc tế)
  • Được tự do sinh sống tại bất cứ nơi đâu trên đất nước Canada.
  • Có thể tìm việc làm (các chức vụ không liên quan đến chính quyền)
  • Có thể quản lý doanh nghiệp, mua bán đất đai và tài sản.
  • Bảo hiểm y tế miễn phí
  • Nếu đủ điều kiện, có thể nhận được bảo hiểm thất nghiệp và tiền trợ cấp cho trẻ em.
  • Có tất cả các quyền hạn và sự tự do như một công dân Canada, ngoại trừ quyền tự do bầu cử và tranh cử vào chính quyền.