Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ: Lịch Thị Thực Tháng 05/2012

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ: Lịch Thị Thực Tháng 05/2012
17/05/2012

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 05/2012.

Diện bảo lãnh gia đình
  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ
Diện bảo lãnh gia đình Các khu vực khác Trung Quốc   Ấn Độ Mexico Philippines
F1 01/05/2005 01/05/2005 01/05/2005 15/05/1993 01/07/1997
F2A 15/11/2009 15/11/2009 15/11/2009 15/10/2009 15/11/2009
F2B 22/02/2004 22/02/2004 22/02/2004 01/12/1992 08/12/2001
F3 08/03/2002 08/03/2002 08/03/2002 15/01/1993 22/07/1992
F4 01/12/2000 22/11/2000 01/12/2000 01/06/1996 22/01/1989

(Theo USCIC)