Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Làm Sao Biết Được Tôi Cần Visa Hoặc Giấy Phép Điện Tử ETA Để Nhập Cảnh Canada?

Nhận tin tức mới
Làm Sao Biết Được Tôi Cần Visa Hoặc Giấy Phép Điện Tử ETA Để Nhập Cảnh Canada?
14/09/2016

Câu hỏi: Làm Sao Biết Được Tôi Cần Visa Hoặc Giấy Phép Điện Tử Eta Để Nhập Cảnh Canada?

Trả lời: Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, du khách nước ngoài đến Canada yêu cầu cần có một thị thực tạm thời TRV hoặc một giấy phép nhập cảnh điện tử ETA trước khi nhập cảnh Canada qua đường hàng không.

Yêu cầu giấy phép ETA sẽ áp dụng bắt buộc đối với du khách miễn thị thực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2016. Để kiểm tra xem bạn cần một  thị thực tạm thời TRV hoặc một giấy phép nhập cảnh ETA , xem tại đây.