Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khám Sức Khỏe Tại Nước Ngoài Khi Làm Hồ Sơ Định Cư

Nhận tin tức mới
Khám Sức Khỏe Tại Nước Ngoài Khi Làm Hồ Sơ Định Cư
10/06/2017

Câu hỏi: Nếu tôi đang  học tập, công tác, du lịch nước ngoài trong khi đơn xin thường trú của tôi đang được thụ lý và nhận được yêu cầu khám sức khỏe thì tôi có thể tiến hành khám sức khỏe định cư với một bác sĩ được chấp thuận ở nước ngoài không hay tôi sẽ phải trở về nước để hoàn tất thủ tục khám sức khỏe định cư?

Trả lời: Hệ thống các bác sĩ được chỉ định thực hiện khám định cư Canada có mặt ở hầu hết các quốc gia, bạn và gia đình của bạn có thể tiến hành khám sức khoẻ ở bất cứ nơi nào có bác sĩ được chỉ định trong hệ thống.

Tham khảo danh sách các bác sĩ được chỉ định (panel doctor list) tại đây:

http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx