Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kết Quả Thi IELTS Cho Hồ Sơ Trình Độ Cao Liên Bang Canada

Nhận tin tức mới
Kết Quả Thi IELTS Cho Hồ Sơ Trình Độ Cao Liên Bang Canada
19/05/2017

Câu hỏi: Tôi có 2 kết quả kỳ thi IELTS trong 2 kỳ thi riêng biệt để nộp cho hồ sơ Trình độ cao liên bang. Vui lòng cho biết , Cục di trú sẽ công nhận điểm cao nhất của từng kỹ năng trong cả 2 bài thi hay chỉ công nhận kết quả 1 bài thi ?

Trả lời: Với mục đích di dân kinh tế đến Canada, một bài kiểm tra ngôn ngữ duy nhất được chính phủ Canada công nhận có thể được sử dụng để chứng minh khả năng ngôn ngữ. Nếu một cá nhân muốn chứng minh được trình độ thông thạo ngôn ngữ cao hơn – ví dụ như để đủ điều kiện cho chương trình hoặc tăng tổng điểm – anh ta hoặc cô ta có thể làm lại bài kiểm tra. Tuy nhiên, cá nhân đó không được bao gồm điểm số từ nhiều hơn một bài kiểm tra được cộng lại với nhau. Các kết quả kiểm tra được tính điểm trên tổng thể trong 1 bài thi, từ kết quả một ngày thi.