Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hướng Dẫn Khai Và Nộp Thuế Đúng Hạn Tại Canada

Nhận tin tức mới
Hướng Dẫn Khai Và Nộp Thuế Đúng Hạn Tại Canada
19/05/2022

Việc nộp thuế ở Canada là bắt buộc đối với hầu hết các cá nhân và gia đình. Trong khuôn khổ bài viết này, Kornova sẽ hướng dẫn khai và nộp thuế đúng hạn đối với người nhập cư, sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời tại Canada.

Hướng dẫn này cũng giúp tận dụng các khoản tín dụng thuế nhất định, trong những trường hợp không bắt buộc phải khai thuế. Đồng thời giúp những người có nghĩa vụ khai thuế những bước thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị để nộp hồ sơ trước hạn nộp thuế.

Ai cần khai thuế?

Nộp thuế là nghĩa vụ đối với cả cư dân Canada và những người mới nhập cư bao gồm cả người nhập cư, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời. Thông thường, ngày hết hạn của tờ khai thuế cá nhân là vào ngày 30 tháng 4 năm sau.

Các trường hợp phải khai thuế Canada:

 • Bạn có các thu nhập có nguồn gốc từ Canada.
 • Bạn nợ tiền chính phủ.
 • Bạn muốn yêu cầu khoản bồi hoàn hoặc quyền lợi, ví dụ như yêu cầu các quyền lợi của trẻ em (Child Canada Benefit).

Hầu hết những người mới đến sẽ có thể nộp hồ sơ điện tử thông qua EFILE hoặc thư, mặc dù có một số loại trừ EFILE đối với một số cá nhân và người không cư trú.

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân cũng như người cư trú có phát sinh thu nhập từ Canada

Thời hạn thuế và tiền phạt

 • Thuế phải được nộp vào ngày 30/04 hàng năm. Nếu bạn nợ thuế, khoản thanh toán cũng đến hạn vào thời điểm này. Nếu ngày 30/04 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, các tờ khai thuế sẽ được coi là nộp đúng hạn nếu Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) nhận được hoặc được đóng dấu bưu điện vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 30/04. Ví dụ đối với khai thuế cá nhân năm 2021, bạn cần phải nộp tờ khai của mình vào hoặc trước ngày 02/05/2022.
 • Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tự do, hoặc bạn có vợ / chồng làm việc tự do, hạn nộp hồ sơ là ngày 15/06/2022. Việc thanh toán các khoản thuế còn nợ sẽ đến hạn vào ngày 02/05/2022.
 • Nếu nộp hồ sơ trễ hạn, bạn sẽ bị tính lãi đối với bất kỳ khoản thuế nào còn nợ cũng như tiền phạt nộp hồ sơ trễ hạn. Quy định này được áp dụng ngay cả khi bạn không đủ khả năng thanh toán các khoản thuế mà mình nợ, và đã nộp hồ sơ vào hoặc trước ngày 30/04, đồng thời liên hệ với CRA về các lựa chọn thanh toán.

Bạn cần báo cáo/ yêu cầu những gì trong tờ khai thuế

Đối với một người có nghĩa vụ khai thuế, tất cả các thu nhập có nguồn gốc từ Canada đều phải được báo cáo trong tờ khai thuế. Bên cạnh đó còn có các khoản thu nhập tài chính khác và các khoản tín dụng thuế cần được đưa vào biểu mẫu khai thuế. Bao gồm:

 • Thu nhập nước ngoài: Nếu bạn có thu nhập từ một quốc gia khác, thu nhập đó phải được báo cáo bằng CAD trên tờ khai thuế. Nếu bạn đã trả thuế cho thu nhập bên ngoài Canada, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế nước ngoài của Liên bang.
 • Chi phí di chuyển: Bạn không thể khấu trừ chi phí di chuyển phát sinh để chuyển đến Canada. Bạn có thể yêu cầu khấu trừ chi phí di chuyển nếu bạn chuyển đến làm việc hoặc điều hành một doanh nghiệp tại một địa điểm mới, hoặc bạn chuyển sang học các khóa học tại các trường Đại học, Cao đẳng với tư cách là một sinh viên toàn thời gian và ngôi nhà mới của bạn phải cách địa điểm làm việc hoặc trường học mới của bạn ít nhất 40 km.
 • Các khoản thanh toán hỗ trợ: Ngay cả khi người phối ngẫu cũ hoặc vợ/chồng của bạn không sống ở Canada, bạn vẫn có thể khấu trừ các khoản thanh toán cấp dưỡng đã thực hiện.
Các khoản thu nhập từ Canada và các khoản tín dụng thuế đều được đưa vào biểu mẫu khai thuế

Các giấy tờ cần thiết để nộp thuế

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản như tên và địa chỉ. Ngoài ra cần cung cấp các giấy tờ sau:

 • Số bảo hiểm xã hội (SIN): Tất cả những người mới đến Canada đều cần có số SIN. Nếu bạn đã yêu cầu sổ SIN và vẫn đang đợi cơ quan có thẩm quyền cấp, hãy nộp thuế để tránh bị phạt hoặc chậm trễ quyền lợi.
 • Phiếu T4: Nếu bạn đang làm việc tại Canada, bạn sẽ nhận được phiếu T4 từ chủ lao động, trong đó nêu tổng số tiền thù lao và các khoản khấu trừ nguồn của bạn trong năm (chẳng hạn như Bảo hiểm Việc làm, Kế hoạch Hưu trí Canada và thuế thu nhập đã khấu trừ).
 • Biên lai kinh doanh: Nếu bạn là doanh nghiệp tự do, bạn sẽ cần giữ lại biên lai và hóa đơn kinh doanh để báo cáo chính xác thu nhập của mình và yêu cầu các khoản khấu trừ. Điều quan trọng là phải giữ những biên lai này trong trường hợp CRA có bất kỳ câu hỏi phát sinh.
 • Biên lai giữ trẻ: Đây là biên lai cho các chi phí giữ trẻ phát sinh để bạn có thể làm việc hoặc học tập.
 • Chi tiết của người phụ thuộc: Thông tin này bao gồm thông tin cơ bản về vợ / chồng, con cái và / hoặc cha mẹ già của bạn. Bạn có thể đủ điều kiện cho các khoản tín dụng thuế nhất định.

Tìm trợ giúp về thuế miễn phí

Ngoài ra, những cư dân có thu nhập khiêm tốn và tình hình thuế đơn giản đến có thể tìm hiểu về dịch vụ trợ giúp thuế miễn phí hiện có sẵn thông qua Chương trình Thuế Thu nhập Tình nguyện Cộng đồng (CVITP). Dịch vụ cũng có thể hướng dẫn tất cả các người nộp thuế thông qua các câu hỏi liên quan đến thuế dành cho người mới.

(Cre: CIC News)

Đăng ký tham dự tư vấn lộ trình định cư Canada và thẩm định năng lực hồ sơ, xin liên hệ:

Tel: (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm  VÀO ĐÂY

Xem thêm