Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hoạt Động Ngân Hàng, Khoản Vay Và Lịch Sử Tín Dụng

Nhận tin tức mới
Hoạt Động Ngân Hàng, Khoản Vay Và Lịch Sử Tín Dụng
06/08/2015

Để sử dụng ngân hàng hoặc để mua một chiếc xe hơi hay một căn nhà, sẽ rất hữu ích nếu hiểu được cơ chế hoạt động của ngân hàng, khoản vay và lịch sử tín dụng ở tỉnh Saskatchewan. Ngoài ra những người mới nhập cư Canada cũng cần tìm hiểu các thông tin này để có thể nhanh chóng hoà nhập cuộc sống mới tại Canada.

Sử dụng dịch vụ ngân hàng, xin cấp một khoản vay hoặc thế chấp, và lịch sử tín dụng của quý anh chị có thể khác so với khi ở trong nước của mình. Chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng, xin cấp một khoản vay hoặc thế chấp và hiểu được tại sao bạn cần tạo một lịch sử tín dụng.

1. Hoạt động ngân hàng

Câu hỏi: Tại sao tôi lại cần một tài khoản ngân hàng?

Quý vị sẽ muốn mở một tài khoản ngân hàng ngay sau khi đến Saskatchewan để có thể giữ tiền của mình được an toàn và đổi mọi tấm séc mà quý vị nhận được thành tiền mặt. Quý vị cũng có thể cần các dịch vụ khác mà ngân hàng cung cấp, chẳng hạn như chuyển tiền giữa các quốc gia. Thậm chí một số ngân hàng còn cho phép quý vị mở một tài khoản ngân hàng trước khi đến Canada. Để tìm một ngân hàng giúp quý vị làm điều này:

 • Hãy tìm trực tuyến theo từ khóa giúp người mới đến mở tài khoản ngân hàng ở Canada (“newcomer open bank account in Canada”).
 • Sau khi tìm thấy một ngân hàng cho phép quý vị mở một tài khoản ngân hàng từ trong nước của mình, quý vị cũng nên kiểm tra xem ngân hàng có chi nhánh ở nơi quý vị sẽ sống tại tỉnh Saskatchewan hay không. Quý vị có thể sử dụng mysask.com để kiểm tra điều này.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các tài liệu quý vị cần có để mở một tài khoản ngân hàng, hãy truy cập Mở một Tài khoản Ngân hàng Cá nhân: Hiểu các Quyền của Bạn (Opening a Personal Bank Account: Understanding Your Rights) trên trang web của FCAC.

Câu hỏi: Ngân hàng hay hội tín dụng sẽ cung cấp cho tôi các dịch vụ nào?

Khi quý vị đã mở tài khoản của mình tại một ngân hàng hoặc một hội tín dụng (còn được biết đến như là một tổ chức tài chính), quý vị sẽ có thể chuyển tiền, gửi séc và thanh toán hóa đơn. Quý vị có thể gửi tiền vào các tài khoản tiết kiệm và đầu tư. Quý vị cũng có thể xin cấp một khoản vay hoặc thế chấp.

Các tài khoản ngân hàng ở Canada được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Canada (Canada Deposit Insurance Corporation). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Canada (Canada Deposit Insurance Corporation).

Các tài khoản mở tại một hội tín dụng ở Saskatchewan được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo đảm Tiền gửi ở Hội Tín dụng (Credit Union Deposit Guarantee Corporation). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Tổng công ty Bảo đảm Tiền gửi ở Hội Tín dụng (Credit Union Deposit Guarantee Corporation).

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa hội tín dụng và ngân hàng là gì?

Cả hội tín dụng và ngân hàng đều cung cấp nhiều loại dịch vụ bao gồm gửi tiền, cho vay tiền và đầu tư khoản tiền của quý vị. Trước khi chọn một loại tài khoản, hãy hỏi họ về các loại có sẵn và chi phí của các dịch vụ mà quý vị cần.

Các hội tín dụng do thành viên sở hữu và quản lý theo quy định của tỉnh. Hoạt động của một hội tín dụng tập trung trong một tỉnh.  Nếu quý vị có một tài khoản tại một hội tín dụng, quý vị là chủ sở hữu một phần hội tín dụng đó.

Ngân hàng được quản lý trên toàn liên bang. Hầu hết các ngân hàng đều hoạt động rộng khắp Canada.

Lợi nhuận của một tổ chức tài chính được lấy từ các khoản phí mà tổ chức đó thu cho các dịch vụ của mình và từ lãi kiếm được trên các khoản vay. Một số hội tín dụng trả một phần lợi nhuận của mình lại cho thành viên dưới hình thức chia tiền mặt và một số thì dùng lợi nhuận của mình để hỗ trợ các chương trình cộng đồng. Hãy hỏi nhân viên tại hội tín dụng xem lợi nhuận của họ được sử dụng như thế nào và quý vị có thể nhận được lợi ích như thế nào từ việc mở một tài khoản ở hội của họ.

Các ngân hàng cung cấp đa dạng dịch vụ ngân hàng bao gồm gửi tiền và cho vay tiền được huy động từ các bên khác hoặc đầu tư vào chứng khoán. Lợi nhuận của ngân hàng được lấy từ lãi kiếm được trên các khoản vay và phí thu cho các dịch vụ mà họ cung cấp.

Các hội tín dụng và ngân hàng có thể cung cấp cho quý vị nhiều loại dịch vụ ngân hàng đa dạng. Trước khi chọn một loại tài khoản, hãy hỏi họ về tính sẵn có và chi phí của các dịch vụ mà quý vị cần.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi chọn được ngân hàng hoặc hội tín dụng phù hợp cho mình?

Hãy xem xét nhu cầu ngân hàng của quý vị là gì trước khi chọn nơi để mở tài khoản.

Chọn đúng tổ chức tài chính cho quý vị:

 • Địa điểm có thuận tiện cho quý vị hay không?Quý vị có thể truy cập tài khoản của mình từ các địa điểm khác thuộc cùng ngân hàng hay không?Nếu có thể, hãy hỏi vị trí của các địa điểm khác.
 • Họ có cung cấp tất cả các dịch vụ mà quý vị sẽ cần (tiết kiệm, đầu tư, khoản vay, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền) hay không?
 • Các chi phí mà họ tính cho các dịch vụ của mình?Các tổ chức tài chính thường tính chi phí cho nhiều dịch vụ như sử dụng máy ATM, đổi séc ra tiền mặt, chuyển tiền hay đổi ngoại tệ. Hãy lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng cung cấp các “gói” áp dụng một mức phí thấp hơn, cố định hàng tháng thay vì nhiều loại phí. Đôi khi quý vị được miễn khoản phí cố định hàng tháng này với điều kiện duy trì một khoản tiền tối thiểu trong tài khoản của quý vị. Hãy tìm hiểu về các “gói” dịch vụ ngân hàng trong câu hỏi tiếp theo, “Có các loại tài khoản chính nào?”
 • Hãy hỏi xem họ có người nói được ngôn ngữ của quý vị hay không (nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị không phải tiếng Anh, dịch vụ này có thể được cung cấp miễn phí).
 • Tiền gửi của tôi có được bảo đảm không?

Câu hỏi: Có các loại tài khoản chính nào?

Tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm là hai loại tài khoản ngân hàng chính.

Tài khoản séc cho phép quý vị ghi séc và thường kèm theo việc sử dụng một thẻ ghi nợ. Chúng thường có mức phí thấp hơn tài khoản tiết kiệm và có thể không có phí cố định hàng tháng. Quý vị sẽ cần một tài khoản séc nếu chủ doanh nghiệp của quý vị trả lương qua tài khoản. Trả lương qua tài khoản cho phép chủ doanh nghiệp của quý vị gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc của quý vị (deposit money directly into your chequing account) (không thể rút tiền ra).

Các tài khoản tiết kiệm và đầu tư sẽ hữu ích nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền do chúng có lãi cao hơn tài khoản séc. Với các loại tài khoản này, quý vị chỉ được cho phép thực hiện một số loại giao dịch nhất định hoặc một số lượng giao dịch nhất định mỗi tháng. Giao dịch vượt mức có thể phải chịu chi phí đắt đỏ. Đó là lý do tại sao hầu hết người tiêu dùng mở tài khoản tiết kiệm lại có cả tài khoản séc cho các nhu cầu đổi tiền hàng ngày của mình.

Hầu hết các tổ chức tài chính đều cung cấp các gói dịch vụ ngân hàng kết hợp nhiều loại tài khoản khác nhau. Một số tổ chức thậm chí có cả các gói dành cho người mới đến Canada. Hãy kiểm tra trang web của tổ chức tài chính của quý vị hoặc nói chuyện với ai đó tại ngân hàng hay hội tín dụng của quý vị để biết thêm thông tin.

Có nhiều cơ hội đầu tư ở Canada. Để tìm hiểu thêm về

các cơ hội đầu tư, hãy liên hệ với ngân hàng, hội tín dụng của quý vị hoặc truy cập Tiết kiệm và đầu tư (Savings and investments) trên trang web của FCAC.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi chọn được loại tài khoản phù hợp cho mình?

Ngân hàng hoặc hội tín dụng sẽ cung cấp thêm chi tiết về các loại tài khoản, loại gói dịch vụ ngân hàng và phí trên trang web của họ. Quý vị cũng có thể nói chuyện với ai đó tại tổ chức tài chính để quyết định loại tài khoản hay gói dịch vụ ngân hàng nào là phù hợp nhất cho các nhu cầu ngân hàng của mình.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu các tài khoản ngân hàng nào phù hợp với bản thân bằng Các Công cụ Ngân hàng (Banking Tools) của FCAC.

Câu hỏi: Gửi tiền trực tiếp là gì?

Gửi tiền trực tiếp là một khoản tiền gửi được nộp trực tiếp vào tài khoản của quý vị. Chủ doanh nghiệp thường xuyên sử dụng phương pháp này để trả lương cho các nhân viên của mình. Nó tương tự như chuyển khoản ngân hàng, khoản tiền được gửi bằng hình thức điện tử tới tài khoản của quý vị. Quý vị sẽ có thể sử dụng tiền ngay khi hoàn thành gửi tiền trực tiếp.

Câu hỏi: Tôi có thể thực hiện giao dịch ngân hàng của mình trên Internet không?

Có. Ở Saskatchewan, quý vị có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch ngân hàng bằng cách sử dụng “ngân hàng trực tuyến” Quý vị có thể sử dụng ngân hàng trực tuyến để thanh toán hóa đơn, chuyển tiền và tìm thêm thông tin về các khoản vay, thế chấp và các cơ hội đầu tư.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Máy Rút tiền Tự động (Automated Teller Machine – ATM) như thế nào?

ATM còn được gọi là Máy Ngân hàng Tự động (Automated Banking Machine – ABM). Bạn có thể sử dụng ATM để rút tiền ra hoặc gửi tiền vào tài khoản của mình bằng ATM. Bạn cũng có thể dùng ATM để thanh toán hóa đơn và chuyển tiền tới tài khoản khác. Bạn có thể sử dụng ATM vào bất kỳ thời gian nào, ngày hay đêm. Chúng được đặt tại các ngân hàng, cửa hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng khác.

Một số ngân hàng tính phí mỗi lần quý vị sử dụng ATM. Hãy tìm hiểu xem quý vị sẽ phải trả bao nhiêu trước khi đồng ý nhận tiền từ máyrút tiền. Nếu quý vị sử dụng ATM tại tổ chức tài chính của mình, thường sẽ không mất phí.

Quý vị có thể phải chịu phí bổ sung nếu dùng ATM không thuộc ngân hàng của mình. Thậm chí quý vị có thể phải chịu hai loại phí: một từ ATM và một từ ngân hàng của quý vị. Các ATM thuộc ngân hàng của quý vị sẽ hiện logo của ngân hàng ở vị trí mà quý vị có thể nhìn thấy.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng của mình ở các quốc gia khác hay không?

Quý vị có thể làm điều này ở một số quốc gia. Hãy hỏi tổ chức tài chính của quý vị xem có thể làm như vậy hay không ở các quốc gia mà quý vị sẽ đến.

2. Khoản vay

Câu hỏi: Khoản vay là gì và tại sao tôi có thể lại cần một khoản vay?

Khoản vay là khi một tổ chức tài chính cho quý vị vay một khoản tiền trong một khoảng thời gian và tính một một khoản phụ phí gọi là lãi cho tới khi trả hết nợ. Mọi người thường sử dụng khoản vay để thực hiện các giao dịch mua giá trị lớn, chẳng hạn như mua xe hơi. Một khoản vay sẽ được hoàn trả trong một khoảng thời gian cố định (thường thì khoảng thời gian hoàn trả khoản vay dao động từ 12 – 60 tháng, nhưng có thể lâu hơn đối với một số khoản vay).

Thế chấp là một loại khoản vay được sử dụng để mua nhà. Thế chấp thường được trả hết trong 25 năm, nhưng điều này còn phụ thuộc vào loại thế chấp mà quý vị chọn.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi xin được một khoản vay?

Khoản vay và thế chấp có sẵn ở các tổ chức tài chính. Để hội đủ điều kiện đăng ký cấp khoản vay từ một tổ chức tài chính, quý vị phải có lịch sử tín dụng (Credit History) tốt.

Câu hỏi: Tôi phải trả khoản vay như thế nào và vào khi nào?

Tiền trả khoản vay thường sẽ được tự động trừ trên tài khoản của quý vị. Việc thanh toán thường được thực hiện hàng tháng, nhưng quý vị cũng có thể sắp xếp tiến hành thanh toán thường xuyên hơn từ tài khoản của mình. Quý vị có thể thảo luận các sắp xếp này với tổ chức tài chính của mình tại thời điểm đăng ký xin cấp khoản vay.

Câu hỏi: Tôi có phải chịu phạt không nếu quên một lần thanh toán?

Đôi khi. Quý vị nên thảo luận các điều khoản vay tiền với tổ chức tài chính của mình. Quên một lần thanh toán hoặc thanh toán muộn có thể ảnh hưởng xấu tới lịch sử tín dụng của quý vị. Điều này cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng của quý vị trong việc xin được cấp một khoản vay trong tương lai.

Câu hỏi: Có lãi hay khoản phí khác đối với khoản vay hay thế chấp hay không?

Tổ chức tài chính của quý vị sẽ giải thích về lãi suất cũng như bất kỳ khoản phí hay chi phí nào khác gắn liền với khoản vay hoặc thế chấp của quý vị. Hãy thảo luận thông tin này với tổ chức tài chính của quý vị trước khi ký một hợp đồng vay tiền hay thế chấp. Thông tin này cũng sẽ được nêu trong tài liệu hợp đồng vay tiền hay thế chấp.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể biết được liệu mình có thể xin thế chấp để mua nhà hay xin cấp một khoản vay để mua xe hơi hay không?

Trang web của ngân hàng hoặc hội tín dụng của quý vị sẽ liệt kê các yêu cầu hoặc quý vị có thể nói chuyện với một cố vấn viên tại tổ chức tài chính của mình.

Nhìn chung, để đăng ký một khoản vay, quý vị phải có:

 • Việc làm (một công việc hoặc kinh doanh) cho nguồn thu nhập thường xuyên.
 • Đủ tiền để trả tiền cọc cho khoản thế chấp, một khoản thanh toán bằng tiền mặt tính bằng một tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ giá mua. Ở Canada, tiền cọc cho một khoản thế chấp thường chiếm 20% tổng giá.
 • Lịch sử tín dụng tốt ở Canada.

Các yêu cầu này sẽ cho các tổ chức tài chính thấy rằng quý vị có thể thanh toán cho khoản vay hoặc khoản thế chấp.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để nhận một khoản vay hay thế chấp, quý vị có thể nhờ một người bạn hoặc thành viên gia đình có công việc bảo đảm và lịch sử tín dụng tốt ở Canada để cùng ký khoản vay với mình. Khi ai đó đồng ý cùng ký một khoản vay, khi đó họ đang đảm bảo rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện. Nếu quý vị không thanh toán cho khoản vay vào ngày đáo hạn, khi đó người cùng ký sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán. Nếu không ai thanh toán, cả hai có thể bị nhận một điểm trừ lên lịch sử tín dụng của mình.

Câu hỏi: Thời gian trả nợ dần là gì?

Thời gian trả nợ dầntrên một khoản thế chấp là toàn bộ thời gian sẽ mất để quý vị thanh toán hết khoản thế chấp của mình. Nếu khoản tiền cọc của quý vị thấp hơn 20 phần trăm giá mua nhà của quý vị, thời gian trả nợ dần dài nhất được cho phép bằng 25 năm.

Thời hạn của một khoản thế chấp là khoảng thời gian mà trong đó thỏa thuận thế chấp của quý vị với một tổ chức tài chính có giá trị. Thời hạn có thể dao động từ sáu tháng tới 10 năm. Vào cuối thời hạn, lãi suất của quý vị có thể thay đổi. Hãy nói chuyện với tổ chức tài chính của quý vị để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chọn Thời gian Trả nợ dần: Tác động tới khoản thế chấp của bạn? (Choosing an Amortization Period: What is the impact on your mortgage?) trên trang web của FCAC.

Câu hỏi: Liệu tôi có bị phạt nếu tôi hoàn trả sớm toàn bộ khoản thế chấp của mình hay không?

Hãy hỏi tổ chức tài chính của quý vị để biết thêm thông tin về bất kỳ hình thức phạt nào nếu hoàn trả sớm khoản thế chấp của quý vị. Quý vị nên thảo luận vấn đề này trước khi ký thỏa thuận thế chấp.

Câu hỏi: Có các lựa chọn tài chính khác để mua nhà ở Saskatchewan hay không?

Quý vị có thể gặp bên môi giới thế chấp để thảo luận về các lựa chọn thế chấp. Bên môi giới thế chấp được tiếp cận với nhiều tổ chức tài chính và có thể giới thiệu các lựa chọn khác. Hãy truy cập trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính và Quan hệ với Người tiêu dùng (Financial and Consumer Affairs Authority) để tìm một nhà môi giới thế chấp (find a mortgage broker).

Quý vị cũng có thể thanh toán mua nhà bằng tiền mặt. Hãy nói chuyện với tổ chức tài chính của quý vị về các lợi ích của thế chấp hoặc mua nhà bằng tiền mặt.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi nhận được một thẻ tín dụng?

Các ngân hàng, hội tín dụng và thậm chí cả các cửa hàng bách hóa lớn cũng cung cấp các thẻ tín dụng của riêng mình. Để nhận một thẻ tín dụng, quý vị sẽ phải điền vào một đơn đăng ký. Sau đó, công ty thẻ tín dụng sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng ở Canada của quý vị. Sau khi công ty thẻ tín dụng đã kiểm tra đơn đăng ký và lịch sử tín dụng của quý vị, họ sẽ quyết định có cấp thẻ tín dụng cho quý vị hay không.

Sử dụng Công cụ Lựa chọn Thẻ tin dụng (Credit Card Selector Tool) này trên trang web của FCAC để giúp quý vị chọn loại thẻ tín dụng phù hợp nhất cho mình.

Câu hỏi: Tôi thích trả tiền mặt cho thứ tôi mua hơn. Liệu tôi vẫn cần phải có thẻ tín dụng hay không?

Thẻ tín dụng giúp quý vị xây dựng lịch sử tín dụng của mình ở Saskatchewan. Sau khi quý vị có thẻ tín dụng, quý vị sẽ tạo một lịch sử tín dụng tốt bằng cách thanh toán đúng hẹn và duy trì số dư thẻ tín dụng thấp.

Hãy tìm hiểu về cách tạo một lịch sử tín dụng nếu công ty thẻ tín dụng của quý vị không phê duyệt thẻ tín dụng của quý vị trong phần về Lịch sử Tín dụng (Credit History) bên dưới.

Câu hỏi: Các rủi ro của việc có một thẻ tín dụng là gì?

Một điều quan trọng đó là thẻ tín dụng phải được quản lý thẻ tín dụng một cách an toàn.

Thẻ tín dụng là một khoản vay từ một tổ chức tài chính và tính lãi cho khoản tiền mà quý vị nợ trên thẻ tín dụng. Lãi suất loại này cao hơn hầu hết lãi suất của các khoản vay và thế chấp.

Thẻ tín dụng có thanh toán tối thiểu hàng tháng, nhưng lãi sẽ được tính nếu tổng số tiền mà quý vị nợ không được trả dứt vào mỗi tháng. Nếu chỉ thanh toán một khoản tối thiểu, có thể sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để trả hết kể cả nếu quý vị không sử dụng thẻ tín dụng! Điều này cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới lịch sử tín dụng của quý vị.

Câu hỏi: Vay nóng là gì?

Vay nóng là một khoản vay ngắn hạn có chi phí rất cao. Các khoản vay được cung cấp bởi các bên cho vay không phải là ngân hàng hay hội tín dụng.

Vay nóng phải được hoàn trả trong 62 ngày và chi phí mà quý vị phải chịu có thể lên tới 23 phần trăm khoản vay. Bên cho vay nóng sẽ cấp cho quý vị một văn bản giải thích chi phí của khoản vay trước khi quý vị ký vào thỏa thuận vay.

Chi phí cao và khoảng thời gian ngắn hạn của vay nóng có thể gây thêm nhiều khó khăn.  Một số người sử dụng các khoản vay này phải vay một khoản khác để trả cho khoản vay đầu tiên. Hãy cân nhắc kỹ các lựa chọn của quý vị trước khi sử dụng vay nóng.

Hãy truy cập Người Vay Nóng (Payday Loan Borrowers) để biết thêm thông tin.

Câu hỏi: Tôi cần bao nhiêu tín dụng (đối với hạn mức thẻ tín dụng, khoản vay và thế chấp)?

Quý vị nên thảo luận với tổ chức tài chính của mình về ngân sách phù hợp đối với thu nhập của quý vị. Quý vị và tổ chức tài chính của quý vị có thể xây dựng một kế hoạch ngân sách cho tín dụng, khoản vay và thế chấp, cho phép quý vị thực hiện thanh toán theo thu nhập của mình.

Quý vị cũng có thể sử dụng Máy tính Ngân sách (Budget Calculator) này trên trang web của FCAC để giúp quý vị tính ngân sách cho mình và gia đình mình.

3. Lịch sử Tín dụng

Câu hỏi: Lịch sử tín dụng là gì?

Lịch sử tín dụng của quý vị cho thấy khả năng của quý vị trong việc hoàn trả một khoản vay hoặc nợ. Lịch sử tín dụng của quý vị có thể ảnh hưởng tới khả năng của quý vị trong việc xin cấp một khoản vay, nhận được lãi suất tốt, nhận thẻ tín dụng (credit card), thuê một căn hộ hay sử dụng các dịch vụ như Internet, TV và điện thoại di động.

Báo cáo tín dụng của quý vị bao gồm thu nhập của quý vị, số tiền mà quý vị muốn vay, địa chỉ nơi quý vị sống và quý vị đã sống ở đó bao lâu, lịch sử làm việc hoặc kinh doanh của quý vị, quý vị nợ bao nhiêu, và quý vị có thanh toán đúng hẹn cho các khoản vay trước đây hay không.

Cơ quan báo cáo tín dụng thu thập lịch sử tín dụng của quý vị từ các chủ nhà, chủ doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, cửa hàng, dịch vụ tiện ích công cộng (như SaskPower hay SaskEnergy), hồ sơ tòa án và công ty điện thoại. Khi quý vị đăng ký bất kỳ loại khoản vay nào, lịch sử tín dụng của quý vị sẽ được kiểm tra.

Câu hỏi: Tôi có thể kiểm tra lịch sử tín dụng của mình như thế nào và tôi nên kiểm tra bao lâu một lần?

Có hai cơ quan tín dụng chính ở Saskatchewan: EquifaxTransUnion. Quý vị có thể hỏi để xem báo cáo tín dụng của mình miễn phí vào bất cứ lúc nào. Báo cáo tín dụng trực tuyến xem ngay có thể mất phí. Hãy truy cập Lịch sử tín dụng của bạn (Your credit history) để biết thêm thông tin.

Quý vị nên kiểm tra lịch sử tín dụng của mình ít nhất mỗi năm một lần hoặc vào bất cứ lúc nào quý vị cho rằng thông tin nhận dạng hoặc tài chính của mình bị ăn trộm (ví dụ, sau khi mất ví).

Câu hỏi: Liệu tổ chức tài chính hoặc công ty thẻ tín dụng sẽ có thể xem lịch sử tín dụng của tôi từ nước tôi không?

Không. Họ không thể truy cập lịch sử tín dụng của quý vị từ một quốc gia khác. Đây là lý do vì sao việc có một lịch sử tín dụng tại Saskatchewan lại quan trọng. Một cách để tạo một lịch sử tín dụng đó là có một thẻ tín dụng từ một tổ chức tài chính ở Canada.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể tạo một lịch sử tín dụng nếu công ty thẻ tín dụng không phê duyệt cấp thẻ tín dụng cho tôi?

Quý vị có thể đến tổ chức tài chính của mình và hỏi họ xem họ có “thẻ tín dụng bảo đảm” (secure credit card) hay không. Thẻ tín dụng bảo đảm là loại thẻ tín dụng trả trước. Sau khi tổ chức tài chính có thể nhận thấy quý vị sử dụng thẻ tín dụng của mình một cách có trách nhiệm, họ sẽ hoàn trả khoản tiền gửi trên thẻ tín dụng bảo đảm của quý vị rồi cho phép quý vị sử dụng thẻ tín dụng mà không cần gửi tiền. Số tiền gửi sẽ thay đổi và thời gian hoàn trả khoản tiền gửi sẽ do tổ chức tài chính quy định. Quý vị có thể hỏi thông tin từ ngân hàng hoặc hội tín dụng của mình.

Câu hỏi: Phải mất bao lâu để tạo được một lịch sử tín dụng tốt?

Quý vị có thể phải thanh toán hóa đơn của mình đúng hạn vài lần mới tạo được một lịch sử tín dụng tốt. Có nhiều cách để quý vị tạo một lịch sử tín dụng tốt. Ví dụ:

 • Thực hiện thanh toán đúng hạn, bao gồm thanh toán hóa đơn tiện ích, tiền thuê và cước điện thoại di động.
 • Không đăng ký dùng nhiều thẻ tín dụng.
 • Thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của mình đầy đủ mỗi tháng hoặc duy trì một số dư phải trả thấp hoặc bằng không trên thẻ tín dụng của mình.

Liên kết Hữu ích

 • Cơ quan Người tiêu dùng Tài chính Canada (Financial Consumer Agency of Canada – FCAC) cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, bao gồm một Bảng thuật ngữ (Glossary) để giúp quý vị hiểu được các thuật ngữ tài chính.
 • Cơ quan Quản lý Tài chính và Quan hệ với Người tiêu dùng Saskatchewan (Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan – FCAA) thu thập các công cụ và thông tin hữu ích (useful tools and information) cho người dân Saskatchewan thuộc đủ mọi độ tuổi để nâng cao hiểu biết của họ về những vấn đề tài chính.
 • Sổ tay Người tiêu dùng Canada (Canadian Consumer Handbook) cung cấp thông tin về các chủ đề liên quan tới người tiêu dùng để giúp quý vị xây dựng các kỹ năng mua sắm của mình.
 • ConsumerInformation.ca giúp người tiêu dùng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về các vấn đề liên quan tới người tiêu dùng.

(Cre: http://www.economy.gov.sk.ca)