Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hồ Sơ Bảo Lãnh Cha Mẹ – Người Đứng Đơn Chính Qua Đời Thì Hồ Sơ Có Thể Tiếp Tục Không?

Nhận tin tức mới
Hồ Sơ Bảo Lãnh Cha Mẹ – Người Đứng Đơn Chính Qua Đời Thì Hồ Sơ Có Thể Tiếp Tục Không?
19/11/2012

Câu hỏi: Tôi trong quá trình bảo lãnh cho cha mẹ tôi sang thường trú thông qua bảo lãnh gia đình. Cha tôi, là đương đơn chính, gần đây đã qua đời. Tôi vẫn muốn mang mẹ tôi đến Canada. Chúng tôi có thể tiếp tục hồ sơ không hay tôi phải nộp đơn lại từ đầu?

Trả lời: Tôi xin lỗi về sự mất mát của bạn. Đầu năm nay, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada đã ban hành một hướng dẫn hoạt động, trong đó chỉ ra rằng trong quá trình thụ lý hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nếu viên chức được thông báo về cái chết của Người đứng đơn chính, viên chức có thể thay thế Người đứng đơn chính với cá nhân được xác định trên hồ sơ như người phối ngẫu đi kèm.

Viên chức sẽ yêu cầu cập nhật đơn bảo lãnh và mẫu đơn IMM 0008, nhưng không thu lệ phí bổ sung. Vì vậy, hồ sơ của bạn có thể tiếp tục