Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Khách Sạn Thương Hiệu JDV Tại New Orleans Nhận Phê Duyệt Bộ Chứng Từ Mẫu I-924

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Khách Sạn Thương Hiệu JDV Tại New Orleans Nhận Phê Duyệt Bộ Chứng Từ Mẫu I-924
23/11/2017

Ngày 16/11/2017 Dự án chính thức nhận phê chuẩn bộ chứng từ mẫu (I-924 Exemplar) cho kế hoạch dự án từ cục di trú. Theo thống kê hiện hành từ Cục di trú Mỹ (USCIS) về thời gian xét duyệt bộ đơn I-924 lên đến 24 tháng.

Dự án hiện nay đã chính thức đi vào hoạt động thương mại với thương hiệu khách sạn “The Troubadour”. Xem thông tin trang web của khách sạn tại đây.

Báo cáo số việc làm tạo ra đủ điều kiện cho nhà đầu tư EB-5

Căn cứ vào chi phí xây dựng cuối cùng, như được quy định trong Báo cáo chi phí được kiểm toán, và cách tính công việc xây dựng cung cấp trong phân tích kinh tế chuẩn bị bởi Wright Johnson vào tháng 9 năm 2015 (Mô hình kinh tế) đã có:

  • 212 tổng số công việc xây dựng gián tiếp đã được tạo ra.
  • Tính đến tháng 8 năm 2017, có (125) công việc điều hành toàn thời gian tại Troubadour.
  • Tổng cộng (337) việc làm đã được tạo ra cho đến nay, so với (260) công việc được yêu cầu cho 26 nhà đầu tư EB5. Bảo đảm an toàn Thẻ Xanh hoàn toàn cho 26 nhà đầu tư với mức công việc thặng dư 30% (12,9 công việc cho mỗi nhà đầu tư so với mức yêu cầu 10 công việc/ mỗi nhà đầu tư).

Một số thay đổi về quản lý và cấu trúc tài chính

  1. Khách sạn thay đổi đơn vị quản lý khách sạn để bảo đảm nguồn doanh thu tốt hơn. Tập đoàn quản lý khách sạn mới là Tập đoàn Schulte Hospitality, theo thương hiệu Hilton Tapestry của tập đoàn. Việc theo dõi hoạt động và nhanh chóng thay đổi quản lý là bước kiểm tra và quản lý chặt chẽ bảo vệ nguồn doanh thu của khách sạn.

Với tư cách nhượng quyền thương hiệu Hilton, khách sạn sẽ được tiếp cận các hệ thống đặt phòng và giữ chỗ toàn cầu của Hilton và các hệ thống điểm (hiện có cho 60 triệu thành viên), từ đó cải thiện khả năng nhận diện và lượng khách.

  1. Tập đoàn Schulte Hospitality, thương hiệu Hilton Tapestry sẽ mua lại khoản vay của dự án với ngân hàng First NBC Bank – nghĩa là tập đoàn quản lý sẽ  đầu tư $18 triệu vào khách sạn – với phần đầu tư vào khách sạn, tập đoàn sẽ có thêm nhiều trách nhiệm và quyền lợi trong việc quản lý và phát triển khách sạn.

Cấu trúc tài chính thay đổi do chi nhánh ngân hàng First NBC Bank đóng cửa, nên khoản vay của dự án với ngân hàng tiến hành tất toán và mua lại bởi Tập đoàn Schulte Hospitality; do vậy làm đơn giản hóa cấu trúc quản lý dự án.

Sau thay đổi, dự án sẽ gồm 3 đơn vị đầu tư : chủ đầu tư,  Tập đoàn Schulte Hospitality và khoản vay EB-5