Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án EB5 Khách Sạn Thương Hiệu JDV Tháng 5/2017

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Dự Án EB5 Khách Sạn Thương Hiệu JDV Tháng 5/2017
01/06/2017

Dự án Dự Án EB5 Khách Sạn Thương Hiệu JDV chính thức hoạt động với trang web thương mại của khách sạn, xem tại đây.

Cập nhật dự án:

  • Tiến độ giải ngân vốn EB-5 và chi phí phát triển
  • Dự án xây dựng đã được hoàn công và toàn bộ chi phí cuối cùng đã được thanh toán hoàn tất và được chứng thực theo Báo cáo của Kiểm toán độc lập được chuẩn bị bởi công ty kế toán công LeBlanc Hausknecht, L.L.P. (“Báo cáo chi phí được kiểm toán”).
  • Toàn bộ vốn đầu tư EB5 13,000,000 USD đã được nhận đủ vào tài khoản tín thác, trong đó 10,400,000 USD (80%) đã được giải ngân cho Slumber Corners NOLA, LLC (“SCNOLA”). Khoản vay 10,400,000 USD đã được sử dụng để giảm khoản vay ngân hàng cao cấp 28.000.000 USD được cung cấp bởi First NBC Bank (“First NBC”), để khoản vay còn lại  18.000.000 USD, và để tài trợ 400.000 USD cuối cùng của phần giữ lại cho chủ thầu.

Báo cáo số việc làm tạo ra đủ điều kiện cho nhà đầu tư EB-5

Căn cứ vào chi phí xây dựng cuối cùng, như được quy định trong Báo cáo chi phí được kiểm toán, và cách tính công việc xây dựng cung cấp trong phân tích kinh tế chuẩn bị bởi Wright Johnson vào tháng 9 năm 2015 (“Mô hình kinh tế”), (212) tổng số công việc xây dựng gián tiếp đã được tạo ra.
Tính đến tháng 4 năm 2017, có (121) công việc điều hành toàn thời gian tại Troubadour (cộng thêm một (16) công việc bán thời gian). Dựa vào công thức tính công việc toàn thời gian, và công việc gián tiếp bao gồm trong M6 hình kinh tế, tổng cộng (203) công việc điều hành trực tiếp và gián tiếp đã được tạo ra.
Tổng cộng (415) việc làm đã được tạo ra cho đến nay, so với (260) công việc được yêu cầu cho 26 nhà đầu tư EB-5. Bảo đảm an toàn Thẻ Xanh hoàn toàn cho 26 nhà đầu tư với mức công việc thặng dư 60% (16 công việc cho mỗi nhà đầu tư so với mức yêu cầu 10 công việc/ mỗi nhà đầu tư).

Báo cáo tài chính hoạt động khách sạn

Lợi nhuận dự kiến toàn năm ở mức 2,363,816 USDCập nhật Dự án khách sạn thương hiệu JDV trung tâm New Orleans, Louisiana tháng 5-2017
Cập nhật Dự án khách sạn thương hiệu JDV trung tâm New Orleans, Louisiana tháng 5-2017 - 2
Cập nhật Dự án khách sạn thương hiệu JDV trung tâm New Orleans, Louisiana tháng 5-2017 - 3