Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Con Trai 21 Tuổi Của Tôi Có Thể Được Bao Gồm Trong Đơn Thường Trú Canada Của Tôi Không?

Nhận tin tức mới
Con Trai 21 Tuổi Của Tôi Có Thể Được Bao Gồm Trong Đơn Thường Trú Canada Của Tôi Không?
12/12/2017

Hỏi: Theo thay đổi gần đây, liệu con trai 21 tuổi của tôi có thể được bao gồm trong đơn xin thường trú vĩnh viễn của chúng tôi dưới hạng mục Nhân viên trình độ cao liên bang được không? Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nộp đơn nhưng chúng tôi có thư mời nộp đơn (ITA) và sẽ nộp đơn sớm.

Kornova trả lời: Thay đổi gần đây bởi Sở Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada  (IRCC) vào ngày 24 tháng 10 năm 2017 cho phép trẻ em dưới 22 tuổi được xem xét như trẻ lệ thuộc vào cha mẹ trong bất kỳ chương trình nhập cư nào của Canada.

Trước đây, chỉ có trẻ em dưới 19 tuổi được xem là trẻ lệ thuộc vào cha mẹ. Đối với hạng mục Nhân viên trình độ cao liên bang, để được xem là trẻ lệ thuộc vào cha mẹ, đứa trẻ đó phải dưới 22 tuổi vào thời gian IRCC nhận được đơn nộp hoàn tất.