Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Con Tôi Là Trên 18 Nhưng Là Một Sinh Viên Toàn Thời Gian Và Tất Cả Các Hỗ Trợ Tài Chính Dựa Vào Tôi. Con Tôi Có Thể Tính Là Con Phụ Thuộc Trong Hồ Sơ Di Trú Của Tôi Không?

Nhận tin tức mới
Con Tôi Là Trên 18 Nhưng Là Một Sinh Viên Toàn Thời Gian Và Tất Cả Các Hỗ Trợ Tài Chính Dựa Vào Tôi. Con Tôi Có Thể Tính Là Con Phụ Thuộc Trong Hồ Sơ Di Trú Của Tôi Không?
26/06/2013

Câu hỏi: Con Tôi Là Trên 18 Nhưng Là Một Sinh Viên Toàn Thời Gian Và Tất Cả Các Hỗ Trợ Tài Chính Dựa Vào Tôi. Con Tôi Có Thể Tính Là Con Phụ Thuộc Trong Hồ Sơ Di Trú Canada Của Tôi Không?

Trả lời:

Tại thời điểm hiện tại, con chưa lập gia đình dưới 22 tuổi vào thời điểm nộp đơn có thể được bao gồm trong hồ sơ nhập cư tính như là con phụ thuộc. Tuy nhiên, CIC vừa công bố rằng họ dự định sửa đổi các quy định liên quan đến trẻ em phụ thuộc có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2014.

Công bố gần đây cũng chỉ ra rằng các quy định sửa đổi mới sẽ cho phép trẻ em dưới 19 tuổi vào thời điểm nộp đơn  được bao gồm như là người phụ thuộc trong một hồ sơ di dân.

Ngoài ra, trẻ em ở độ tuổi trên 19 năm nhưng phụ thuộc tài chính vào cha mẹ do sức khỏe tâm thần hoặc khuyết tật về thể chất sẽ tiếp tục được xem như con cái phụ thuộc cho mục đích di trú.