Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Có Thể Yêu Cầu Xử Lý Nhanh Một Hồ Sơ Xin Giấy Phép Làm Việc Ngắn Hạn Tại Canada Không?

Nhận tin tức mới
Có Thể Yêu Cầu Xử Lý Nhanh Một Hồ Sơ Xin Giấy Phép Làm Việc Ngắn Hạn Tại Canada Không?
26/06/2013

Câu hỏi: Có Thể Yêu Cầu Xử Lý Nhanh Một Hồ Sơ Xin Giấy Phép Làm Việc Ngắn Hạn Tại Canada Không?

Trả lời: Có thể yêu cầu thụ lý nhanh hồ sơ xin giấy phép làm việc tạm thời tại Văn phòng Visa. Tuy nhiên, quyền quyết định là của Văn phòng Visa trong việc chấp nhận yêu cầu để thụ lý ưu tiên hay không. Thường yêu cầu đó không được chấp nhận trừ khi người nộp đơn có thể chứng minh lý do thuyết phục cần được thụ lý nhanh.