Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Có sự khác biệt nào giữa giấy phép lao động và visa định cư Canada không?

Nhận tin tức mới
14/01/2012
Có sự khác biệt là, nếu được chấp thuận, giấy phép lao động sẽ chỉ cung cấp cho đương đơn một khoảng thời gian nhất định để sống và làm việc tại Canada, thông thường từ 1 đến 2 năm. Thẻ định cư Canada là vĩnh viễn và đương đơn có thể trở thành công dân Canada.