Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cơ Hội Định Cư Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Canada

Nhận tin tức mới
Cơ Hội Định Cư Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Canada
10/06/2017

Câu hỏi : Đối với sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp ở Canada, dòng Xét duyệt nhanh Trình độ cao liên bang có phải là cách duy nhất để định cư tại Canada, hoặc có các lựa chọn tiềm năng nào khác không?

Trả lời: Dòng Xét duyệt nhanh Trình độ cao liên bang hiện có hệ tuyển điểm khá thấp và không yêu cầu lời mời làm việc là một chương trình khá phù hợp với sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp tại Canada vì chương trình có cho thêm điểm cho sinh viên tốt nghiệp tại Canada, cho sinh viên có anh em tại Canada , sinh viên có tiếng Pháp, tiếng Anh tốt và bằng cấp cao hoặc nhiều bằng cấp.

Tuy nhiên, Dòng Xét duyệt nhanh Trình độ cao liên bang không phải là lựa chọn duy nhất vì có nhiều chương trình hỗ trợ tỉnh bang như tại  Quebec, Saskatchewan, Nova Scotia,  với những ngành nghề thu hút trọng điểm hay dòng chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC), dòng chương trình thí điểm bờ Đại Tây Dương (các tình bang PEI, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador) cũng có những ưu thế cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp tại Canada