Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Đối Với Tài Sản Và Tình Trạng Của Tôi Tại Việt Nam Nếu Tôi Định Cư Tại Canada?

Nhận tin tức mới
Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Đối Với Tài Sản Và Tình Trạng Của Tôi Tại Việt Nam Nếu Tôi Định Cư Tại Canada?
14/01/2012
Hỏi: Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Đối Với Tài Sản Và Tình Trạng Của Tôi Tại Việt Nam Nếu Tôi Định Cư Tại Canada?
Kornova trả lời: Canada cho phép công dân có thể duy trì quốc tịch của quê hương họ. Luật pháp hiện hành của Việt Nam cũng cho phép công dân đang sinh sống tại nước ngoài vẫn có thể duy trì quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, cho dù bạn định cư tại Canada, tất cả các tài sản của bạn tại Việt Nam vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể du lịch về Việt nam với đầy đủ tất cả quyền và lợi ích như một công dân Việt Nam.