Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Của Canada Có Mở Lại Trong Năm 2017 Không?

Nhận tin tức mới
Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Của Canada Có Mở Lại Trong Năm 2017 Không?
04/08/2017

Câu hỏi: Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Của Canada Có Mở Lại Trong Năm 2017 Không?

Trả lời: Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) có thể mời thêm ứng viên tương lai nộp đơn cho Chương trình Bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà (PGP) trước khi kết thúc năm 2017.

Vào tháng 4 năm nay, IRCC đã thông báo chọn ngẫu nhiên 10.000 hồ sơ bảo lãnh tiềm năng từ khoảng 95.000 hồ sơ nộp vào diện này, những người mà trước đó đã nộp một Mẫu Biểu thức Quan tâm cho dòng bảo lãnh này, và mời họ nộp bộ đơn bảo lãnh diện PGP. Các cá nhân được mời có 90 ngày kể từ ngày nhận được lời mời nộp đơn đầy đủ, nhưng chỉ khoảng 700 hồ sơ hoàn chỉnh đã nhận được cho đến đầu tháng 6.

Trong một hội nghị của Hiệp hội Luật sư Canada (Bộ phận Di trú) tổ chức vào tháng 6, một đại diện của IRCC đã tuyên bố rằng Bộ  Di trú có thể thực hiện thêm một lần phát hành thư mời nữa để mời thêm nhiều cá nhân nộp đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà di dân sang Canada thông qua chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP).

Nếu IRCC quyết định tiến hành phát hành thư mời lần thứ hai,  có thể xảy ra trong những tháng tới. Người phát ngôn của IRCC cho biết: “Nếu bộ phận di trú không nhận được 10.000 hồ sơ mới trong khoảng thời gian quy định, thì những người khác sẽ được mời nộp đơn thông qua chọn ngẫu nhiên từ danh sách các hồ sơ bảo lãnh theo mẫu Biểu thức quan tâm. “Nếu chúng tôi không nhận được các hồ sơ hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ quay trở lại danh sách hồ sơ tồn đọng và mời thêm từ danh sách hiện có”.