Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chứng Minh Tài Chính Cho Hồ Sơ Trình Độ Cao Liên Bang Canada

Nhận tin tức mới
Chứng Minh Tài Chính Cho Hồ Sơ Trình Độ Cao Liên Bang Canada
19/05/2017

Câu hỏi: tôi có thể vay ngân hàng để chứng minh tài chính cho hồ sơ di trú diện Trình độ cao không?

Trả lời: Các ứng viên phải đảm bảo rằng họ đã hoàn thành các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình mà họ đang nộp đơn. Các đương đơn diện trình độ cao Liên bang không có việc làm được yêu cầu phải chứng minh rằng họ có ngân quỹ để trang trãi cuộc sống an cư.

Khoản ngân quỹ này phải có sẵn cho bạn và có thể chuyển sang Canada. Chúng không bị cản trở bởi các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ khác. Bạn không thể mượn tiền này từ người khác hoặc từ các tổ chức tài chính và sau đó cho rằng ngân quỹ này  tài sản thanh khoản của mình.