Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các trường Đại Học tại Canada khi nào khai giảng và nhận hồ sơ từ lúc nào?

Nhận tin tức mới
14/01/2012
Các trường ĐH tại Canada thường khai giảng vào tháng 9 va nhận hồ sơ chậm nhất là tháng 4 hoặc tháng 5 mỗi năm tùy trường.
Hồ sơ trường yeu cầu thường la bằng TOEFL, cac bảng điểm cấp 3, ĐH hoặc CĐ (nếu học sinh đang học ĐH, CĐ tại Việt Nam), một số trường co yeu cầu them thư giới thiệu của giao vien hoặc kế hoạch học tập của học sinh.
Bạn co thể tham khảo qua trinh lam hồ sơ tren website: www.studycanada.ca/vietnam.
Trả lời từ đại diện Trung tam Giao dục Canada (CEC) Việt Nam