Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Cổng Thông Tin Dành Cho Người Mới Đến Trong Khu Vực

Nhận tin tức mới
Các Cổng Thông Tin Dành Cho Người Mới Đến Trong Khu Vực
06/08/2015

Câu Hỏi: Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực (Regional Newcomer Gateway) là gì?

Các cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực (Regonal Newcomer Gateways) là các trung tâm đón tiếp dành cho những người mới đến vùng Saskatchewan. Dù quý vị đến từ vùng đất ngoài lãnh thổ Canada hoặc đến từ một tỉnh khác của Canada, các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Hãy để các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực là điểm dừng chân đầu tiên khi quý vị đến vùng Saskatchewan. Tại đó quý vị có thể nhận được thông tin và kết nối với cộng đồng mới của quý vị, dù nó là một thành phố, một trung tâm nhỏ hoặc một vùng nông thôn..

Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực sẽ hỗ trợ quý vị trong việc đưa ra các quyết định có cân nhắc và hành động độc lập cho việc định cư và hòa nhập của quý vị.

Câu Hỏi: Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực có thể giúp tôi bằng cách nào?

Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực luôn  sẵn sàng giúp quý vị tìm kiếm thông tin, tài nguyên, dịch vụ và người quý vị cần để thực hiện việc chuyển đến vùng Saskatchewan một cách thành công.

Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực cũng có thể giúp quý vị:

  • Làm một bài đánh giá ngôn ngữ. Quý vị sẽ cần được đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của quý vị để tham gia học hầu hết các lớp học tiếng Anh (English language classes) và để hỗ trợ quý vị lập kế hoạch cho sự nghiệp và việc làm tại vùng Saskatchewan.
  • Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn để gặp chuyên gia tư vấn về Định cư. Các chuyên gia tư vấn về Định cư (Settlement Advisors) có thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề định cư cụ thể. Cuộc hẹn của quý vị với Chuyên gia tư vấn về Định cư sẽ diễn ra trong vòng bảy ngày kể từ khi quý vị yêu cầu dịch vụ này.
  • Kết nối quý vị với các Trung tâm Dịch vụ Thị trường Lao động (Labour Market Service Centres) gần nhất để trợ giúp quý vị chuẩn bị cho công việc và tìm việc làm tại vùng Saskatchewan.
  • Tìm kiếm các nhóm cộng đồng có chung nền tảng văn hóa – tôn giáo, niềm tin, ngôn ngữ hoặc sở thích với quý vị.

Câu Hỏi: Cổng thông tin có thể giúp tôi nhập cư vào Canada hoặc hỗ trợ tôi bảo lãnh cho một thành viên gia đình không?

Không, nhân viên của Cổng thông tin không thể hỗ trợ quý vị về các chứng từ và thủ tục nhập cư. Đối với các câu hỏi liên quan đến chứng từ và thủ tục nhập cư, quý vị sẽ cần liên lạc với cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (Citizenship and Immigration Canada) hoặc Chương trình Người đại diện nhập cư vùng Saskatchewan (Saskatchewan Immigrant Nominee Program).

Câu Hỏi: Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực đặt trụ sở ở đâu?

Có tất cả 11 Cổng thông tin trong toàn tỉnh. Quý vị sẽ tìm thấy các  vị trí của các công thông tin trên  Bản đồ Tương tác (Interactive Map). Mặc dù các cổng này có những tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều cung cấp cùng một loại dịch vụ.

Dưới đây là danh sách các Cổng thông tin và vị trí của chúng:

Câu Hỏi: Nếu tôi không sống tại một trong những cộng đồng có các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực thì sao?

Nếu quý vị đang chuyển đến một cộng đồng hiện chưa có một Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực, quý vị sẽ tìm thấy Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực gần quý vị nhất chỉ cách một quãng đường lái xe ngắn và họ sẽ rất vui được hỗ trợ quý vị. Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực cung cấp dịch vụ cho các trung tâm và thị trấn nhỏ hơn nằm quanh chúng.

Quý vị có thể trực tiếp đến thăm các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực (không cần phải hẹn trước) hoặc liên hệ với họ bằng điện thoại hoặc thư điện tử.

Câu Hỏi: Ai cũng có thể sử dụng dịch vụ Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực hay sao?

Phải, các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực chào đón tất cả những người mới nhập cư, dù họ chuyển đến vùng Saskatchewan từ quốc gia khác hoặc từ một tỉnh khác. Tình trạng cư trú của quý vị như thế nào cũng không quan trọng. Các công dân quốc tịch Canada cũng được chào đón tại các Cổng thông tin.

Câu Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nói được tiếng Anh? Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực vẫn có thể giúp đỡ tôi chứ?

Có, nếu quý vị không nói được tiếng Anh, các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực vẫn có thể giúp đỡ quý vị. Các Cổng thông tin sử dụng dịch vụ “phiên dịch qua điện thoại” để nói chuyện với những người nhập cư bằng ngôn ngữ của chính họ. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng phiên dịch trong Dịch vụ Phiên dịch qua điện thoại (OPI) (Over-the-Phone Interpretation (OPI)). Quý vị có thể muốn yêu cầu một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn người có thể nói chút ít tiếng Anh để giúp quý vị liên hệ với Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực của quý vị.

Công ty tuyển dụng quý vị, thư viện công cộng địa phương hoặc Trung tâm Dịch vụ Thị trường Lao động tại địa phương quý vị cũng có thể giúp quý vị liên hệ với Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực.

Câu Hỏi: Tôi có phải trả phí cho các dịch vụ của Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực không?

Không. Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực sẽ không tính phí quý vị cho các dịch vụ của họ.

(Cre: http://www.economy.gov.sk.ca)