Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Chuyên Gia Tư Vấn Về An Cư Tại Saskatchewan Canada

Nhận tin tức mới
Các Chuyên Gia Tư Vấn Về An Cư Tại Saskatchewan Canada
06/08/2015

Câu Hỏi: Các Chuyên gia tư vấn về Định cư (Settlement Advisor) là ai?

Các Chuyên gia tư vấn về Định cư là những cá nhân có kiến thức, những người có thể giúp anh chị hiểu và sử dụng các dịch vụ trong vùng Saskatchewan. Họ có thể giúp anh chị tìm các câu trả lời cho các câu hỏi và hướng dẫn anh chị đến định cư tại cộng đồng của mình. Công việc của chuyên gia tư vấn là hỗ trợ quý anh chị trong việc quyết định và hoàn tất kế hoạch định cư của cả gia đình.

Câu Hỏi: Một chuyên gia tư vấn về Định cư có thể giúp tôi bằng cách nào?

Khi anh chị gặp một Chuyên gia tư vấn về việc Định cư, anh chị có thể hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc định cư của anh chị tại vùng Saskatchewan.

Các chuyên gia sẽ thảo luận chi tiết các nhu cầu về định cư và giúp anh chị xây dựng kế hoạch định cư của mình. Hãy sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của các Chuyên gia tư vấn về Định cư hỗ trợ để tìm các nguồn hỗ trợ và dịch vụ cộng đồng và đáp ứng các nhu cầu của anh chị.

Các chuyên gia tư vấn về Định cư có thể cho anh chị những lời khuyên về các dịch vụ phù hợp để xử lý những vướng mắc cụ thể của hồ sơ bản thân anh chị , ví dụ như các vấn đề về y tế và sức khỏe, hoặc những khó khăn tại nơi làm việc hoặc những vấn đề về nhà ở.

Câu Hỏi: Chuyên gia tư vấn về Định cư có thể hỗ trợ tôi với đơn xin nhập cư không?

Không, một Chuyên gia tư vấn về Định cư không thể hỗ trợ anh chị các giấy tờ và thủ tục nhập cảnh.

Để được hỗ trợ về các giấy tờ và thủ tục nhập cảnh, quý anh chị sẽ cần liên hệ với Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (Citizenship and Immigration Canada) hoặc Chương trình Người đại Diện Nhập cư vùng Saskatchewan (Saskatchewan Immigrant Nominee Program).

Câu Hỏi: Bằng cách nào tôi có thể tìm Chuyên gia tư vấn về Định cư?

Để tìm Chuyên gia tư vấn về Định cư, quý anh chị có thể liên hệ với Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong khu vực (Regional Newcomer Gateway) gần nơi ở của anh chị nhất.

Các Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực là những trung tâm đón tiếp những người mới đến vùng Saskatchewan. Có tất cả 11 Cổng thông tin trong toàn tỉnh. Anh chị sẽ tìm thấy vị trí của chúng trên Bản đồ Cổng thông tin (Interactive Map). Mặc dù các Cổng thông tin này có những tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều cung cấp cùng một loại dịch vụ.

Dưới đây là danh sách các Cổng thông tin và vị trí của chúng:

Nếu anh chị đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ này, Cổng thông tin dành cho Người Mới đến trong Khu vực (Regional Newcomer Gateway) sẽ sắp đặt một cuộc hẹn cho anh chị với Chuyên gia tư vấn về Định cư.

Anh chị có thể gặp Chuyên gia tư vấn về Định cư của tại Cổng thông tin hoặc tại một địa điểm khác, như thư viện, gần khu vực của mình.

Câu Hỏi: Có phải bất cứ ai cũng gặp được Chuyên gia tư vấn về Định cư?

Anh chị đủ tiêu chuẩn để nhận các dịch vụ từ Chuyên gia tư vấn về Định cư nếu là người mới nhập cư đến vùng Saskatchewan.

Điều này có nghĩa là anh chị đã sống tại vùng Saskatchewan dưới hai năm, và ít nhất phải đủ mười tám (18) tuổi.

Câu Hỏi: Điều gì xảy ra nếu tôi không thể nói được tiếng Anh?

Các chuyên gia tư vấn về Định cư vẫn có thể giúp anh chị  nếu không nói được tiếng Anh. Các chuyên gia sử dụng dịch vụ “phiên dịch qua điện thoại” để nói chuyện với những người nhập cư bằng ngôn ngữ của chính họ.

Anh chị có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng phiên dịch trong Dịch vụ Phiên dịch qua điện thoại (OPI) (Over-the-Phone Interpretation (OPI)).

Anh chị cũng có thể đem theo một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè để dịch khi anh chị nói chuyện với Chuyên gia tư vấn về Định cư.

Câu Hỏi: Phải mất bao lâu để tôi gặp được Chuyên gia tư vấn về Định cư?

Nếu anh chị đủ tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ, Cổng thông tin dành cho Người mới đến trong Khu vực  (Regional Newcomer Gateway) sẽ sắp đặt cuộc gặp đầu tiên cho anh chị và Chuyên gia tư vấn về Định cư.

Anh chị sẽ có thể gặp Chuyên gia tư vấn về định cư trong vòng 7 ngày.

Câu Hỏi: Tôi có phải trả tiền để gặp Chuyên gia tư vấn về Định cư?

Không. Các chuyên gia tư vấn về Định cư cung cấp các dịch vụ miễn phí cho anh chị .

Câu Hỏi: Tôi có thể tiếp tục gặp chuyên gia tư vấn về định cư trong bao lâu?

Chuyên gia tư vấn về định cư sẽ làm việc với anh chị cho đến khi anh chị đạt được những mục tiêu mà anh chị đặt ra trong chương trình định cư.

Những người nhập cư tại vùng Saskatchewan với thời gian dưới hai năm đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyên gia tư vấn về Định cư .

(Cre: http://www.economy.gov.sk.ca)