Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bằng Cấp Từ Anh Và Mỹ Có Cần Thẩm Định Không ?

Nhận tin tức mới
Bằng Cấp Từ Anh Và Mỹ Có Cần Thẩm Định Không ?
29/11/2012

Câu hỏi: Tôi có bằng cấp từ các trường đại học tốt được công nhận ở Mỹ và Anh. Tôi vẫn cần phải thẩm định bằng cấp để nộp hồ sơ di trú diện Nhân Viên Trình Độ Cao không?

Trả lời: Theo quy định mới cho chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang, tất cả các bằng cấp nước ngoài sẽ cần phải được đánh giá bởi một tổ chức được chỉ định để xác định tương đương ở Canada.