Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

USCIS Công Bố Kế Hoạch Chiến Lược Mới Với Các Mục Tiêu Dài Hạn

Nhận tin tức mới
USCIS Công Bố Kế Hoạch Chiến Lược Mới Với Các Mục Tiêu Dài Hạn
05/02/2023

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố Kế hoạch chiến lược cho giai đoạn năm tài chính 2023-2026.

Theo đó, kế hoạch chiến lược này sẽ cung cấp lộ trình cho đội ngũ nhân sự nhằm tăng cường khả năng vận hành của cơ quan, từ đó đạt được các mục tiêu cao nhất cũng như sứ mệnh mà đất nước giao phó. Kế hoạch này dựa trên mục đích lâu dài và các giá trị cốt lõi của USCIS nhằm hỗ trợ cho một cam kết đầy ý nghĩa: “đưa nước Mỹ trở thành một quốc gia mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và thân thiện hơn.”

Giám đốc USCIS Ur M. Jaddou cho biết: “Công việc của USCIS sẽ giúp hiện thực hóa cơ hội định cư vào Mỹ của những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, từ đó thúc đẩy sự phát triển tại các cộng đồng và nền kinh tế mà họ tham gia, cũng như toàn bộ nước Mỹ. USCIS đang giảm bớt các rào cản đối với các lợi ích và dịch vụ nhập cư—và chúng tôi còn nhiều việc phải làm để đạt được tầm nhìn của Chính quyền Tổng thống Biden-Harris đối với hệ thống nhập cư của quốc gia, một hệ thống dựa trên niềm tin, sức mạnh, sự hòa nhập, tính toàn vẹn và khả năng tiếp cận.”

Giám đốc USCIS – Ur M. Jaddou trong một bài phát biểu

Kế hoạch chiến lược của USCIS nêu bật ba mục tiêu dài hạn:

  • Mục tiêu 1 – Tập trung tăng cường hệ thống nhập cư: đảm bảo rằng các chính sách, quy định, chiến lược, quy trình và thông tin liên lạc sẽ hỗ trợ một hệ thống nhập cư mạnh mẽ với tính chính trực nhằm thúc đẩy hội nhập, hòa nhập và quyền công dân.
  • Mục tiêu 2 – Đầu tư vào lực lượng nhân sự của USCIS: thu hút, tuyển dụng, đào tạo và duy trì lực lượng lao động đa dạng, linh hoạt và kiên cường nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của USCIS – cơ quan đại diện cho quốc gia về vấn đề nhập cư.
  • Mục tiêu 3 – Thúc đẩy quản lý và kiểm soát hiệu quả: nâng cao năng lực của USCIS để sử dụng, quản lý và chia sẻ các nguồn lực được giao phó cho cơ quan một cách hiệu quả, đồng thời đánh giá và cân bằng các nhu cầu/ưu tiên cạnh tranh để phục vụ sứ mệnh của cơ quan.
USCIS công bố 3 mục tiêu chiến lược dài hạn

Các mục tiêu được vạch ra trong kế hoạch chiến lược phù hợp với các ưu tiên của USCIS hiện nay nhằm tăng khả năng tiếp cận các lợi ích của các chương trình nhập cư, loại bỏ gánh nặng không cần thiết trong hệ thống nhập cư và khôi phục niềm tin và sự tin tưởng với các cộng đồng nhập cư. USCIS sẽ tiếp tục phát huy những nỗ lực nhằm duy trì lời hứa của Mỹ với tư cách là một quốc gia luôn được chào đón và trao cơ hội cho người nhập cư từ khắp nơi trên Thế giới với sự công bằng, chính trực và tôn trọng tất cả những gì phục vụ.

(Cre: USCIS.gov)

Chuẩn bị hồ sơ định cư Mỹ cùng Kornova  

Đón đầu hạn mức hồ sơ định cư đầu tư EB5 Trung tâm vùng

Liên hệ: Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY để đăng ký tư vấn

Xem thêm: