Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sở Di Trú Mỹ Thi Hành Chính Sách Linh Hoạt Đối Với Các Hồ Sơ Có Liên Quan Đến Covid-19

Nhận tin tức mới
Sở Di Trú Mỹ Thi Hành Chính Sách Linh Hoạt Đối Với Các Hồ Sơ Có Liên Quan Đến Covid-19
26/10/2022

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã thông báo đến công chúng về việc cơ quan này sẽ cho phép chính sách linh hoạt đối với các hồ sơ của các đương đơn có liên quan đến COVID-19 cho đến ngày 24 tháng 1 năm 2023.

Theo chính sách này, USCIS sẽ xem xét phản hồi các hồ sơ nhận được trong vòng 60 ngày theo lịch sau ngày hết hạn được nêu trong các yêu cầu hoặc thông báo trước khi cơ quan này thực hiện bất kỳ hành động nào. Điều kiện đi kèm là nếu yêu cầu hoặc thông báo được đưa ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023. Các yêu cầu và thông báo nằm trong diện áp dụng chính sách này bao gồm:

 • Yêu cầu Bằng chứng – Request for Evidence
 • Tiếp tục Yêu cầu Bằng chứng (N-14) – Request for Additional Information
 • Thông báo Ý định Từ chối – Notice of Intent to Deny
 • Thông báo về Ý định Thu hồi – Notice to Intent to Revoke
 • Thông báo Ý định Hủy bỏ – Notice to Intent to Rescind
 • Thông báo về Ý định Chấm dứt các trung tâm khu vực – Notices of Intent to Terminate regional centers
 • Thông báo Ý định rút lại Trạng thái được bảo vệ tạm thời –
 • Động thái mở lại N-400 Căn cứ theo khoản 8 CFR 335.5, Biên nhận Thông tin Khiếm phạm sau khi cấp.

USCIS sẽ xem xét Đơn I-290B – Thông báo Kháng cáo hoặc Hành động tiếp theo, hoặc Đơn N-336 – Yêu cầu Điều trần về Quyết định trong Thủ tục Nhập tịch (Theo Mục 336 của INA), nếu:

 • Biểu mẫu được nộp trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ khi USCIS đưa ra quyết định; và
 • USCIS đưa ra quyết định đó trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023.

(Cre: USCIS)

Tư vấn riêng cùng luật sư EB5 – KORNOVA Hỗ trợ 100% phí Luật sư

 • Cập nhật thông tin từ cục di trú về chương trình EB5
 • Chiến lược nộp đồng thời bộ đơn cư trú khi đang tiến hành hồ sơ EB5 nếu đang ở Mỹ
 • Tìm hiểu chính sách mới về yêu cầu chứng minh nguồn vốn

Tel: (028)38290430 | Email: vietnam@kornova.com 

 Hoặc bấm VÀO ĐÂY để đăng ký tư vấn với Luật sư ngay hôm nay